Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The functional development of a premature baby – case study

Rozwój funkcjonalny dziecka urodzonego przedwcześnie – studium przypadku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 136-140

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0015

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aneta Suder1 , Agnieszka Gniadek2 , Julia Nawrot3

1 Oddział Kliniczny Neonatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków/Department of Neonatology of the University Hospital in Krakow
2 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków/Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
3 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków/Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University

Streszczenie

Wprowadzenie. Intensywny rozwój nowoczesnych metod leczenia w neonatologii znacznie obniżył próg przeżywalności dzieci urodzonych przedwcześnie. Przedterminowe przerwanie procesu dojrzewania wszystkich układów w życiu płodowym wiąże się z ryzykiem powstania nieprawidłowości w rozwoju funkcjonalnym wcześniaków. Dzieci urodzone przedwcześnie narażone są w kolejnych latach życia na wiele problemów związanych z rozwojem motorycznym, poznawczym, społecznym i komunikacyjnym, dlatego aktualnie rośnie zapotrzebowanie na dokładniejsze śledzenie i badanie ich rozwoju. Wpływ urządzeń ekranowych na rozwój niemowląt i małych dzieci jest coraz większym problemem społecznym. Obecnie, dzięki rozwojowi nowych technologii cyfrowych, małe dzieci, a nawet niemowlęta dorastają w środowisku ekranu.

Cel pracy. Celem pracy była ocena rozwoju funkcjonalnego dziecka urodzonego w 29 tygodniu ciąży, w wieku kalendarzowym 28 miesięcy, z uwzględnieniem wieloaspektowej pracy rodziców.

 

Słowa kluczowe: wcześniak, rozwój funkcjonalny, technologia cyfrowa


Abstract

Introduction. The intensive development of modern methods of treatment in neonatology has significantly reduced the survival threshold of prematurely born children. Early interruption of the maturation process of all systems in utero is associated with the risk of irregularities in the functional development of premature babies. Prematurely born children are exposed in the following years of life to many problems related to motor, cognitive, social and communication development, which is why there is a growing demand for more accurate tracking and research into their development. The impact of screen devices on the development of infants and young children is a growing social problem. Currently, thanks to the development of new digital technologies, small children and even infants are growing up in a screen environment.

Aim. The aim of the study was to assess the functional development of a 28 months old child born in 29 weeks of gestation, taking into consideration the multifaceted involvement and effort of parents.

 

Key words: premature baby, functional development, digital technology

Kalendarium

Grudzień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31