Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Evaluation of stress of parents of children with disability and without disability – pilot study

Ocena stresu rodziców dzieci niepełnosprawnych i bez niepełnosprawności – badanie pilotażowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 102-105

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0018

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Petra Benešová, Lucie Sikorová 

1 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

Streszczenie

Cel. Celem pracy było określenie poziomu stresu rodziców opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością oraz rodziców dzieci pełnosprawnych.
Metody. Badanie pilotażowe trwało od października do listopada 2020 r. W badaniu wzięło udział 40 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 40 rodziców dzieci pełnosprawnych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano krótki formularz Parenting Stress Index 4 w wersji czeskiej (PSI 4 SF).
Wyniki. Stwierdzono, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami wykazują duży stres w porównaniu z grupą rodziców dzieci pełnosprawnych. Różnica w odczuwaniu stresu między grupami monitorowaną i kontrolną jest istotna statystycznie (p<0,001) we wszystkich podskalach oraz w ocenie ogólnej.
Wnioski. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym wiąże się z dużym stresem. Pracownicy służby zdrowia powinni sporządzić mapę stresu rodzicielskiego i zaoferować rodzicom profesjonalną pomoc w opiece nad dzieckiem w razie potrzeby.
 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, dziecko, stres, rodzice, PSI 4 SF.


Abstract

Aim. The aim of the study was to determine the level of stress of parents caring for children with a disability and parents of children without a disability.
Methods. Pilot study was performed in the period from October to November 2020. A total number of 40 parents of children with a disability and 40 parents of children without a disability participated in this study. Parenting Stress Index 4 Short Form in Czech version (PSI 4 SF) has been used as a research tool.
Results. It has been found out that parents of children with a disability have high stress levels in comparison with the group of parents of children without a disability. The diff erence in the stress perception between the monitored group and the control group is statistically signifi cant (p<0.001) in all subscales as well as in the overall evaluation.
Conclusion. Caring for a child with a disability is associated with high levels of stress. Healthcare professionals should identify parental stress and off er the parents professional help in caring for their child according to their needs.

 

Key words: disability, child, stress, parents, PSI 4 SF.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31