Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, No. 2(79)/2022

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1.• Holistic nursing care for children with Guillain-Barré syndrome: a five-year retrospective analysis in five Croatian hospitals - 69

Holistyczna opieka pielęgniarska nad dziećmi z zespołem Guillain-Barre: pięcioletnia analiza retrospektywna w pięciu chorwackich szpitalach

Renata Apatić, Kristina Kužnik, Robert Lovrić


2. Use of information sources in Covid-19 pandemic and its relation with knowledge and anxiety - 75

Wykorzystanie źródeł informacji w pandemii Covid-19 i jej związek z wiedzą i lękiem

Karmen Erjavec, Vislava Globevnik Velikonja, Ivan Verdenik, Nevenka Kregar Velikonja


3. Medical simulation as an educational tool in the opinion of nursing students - 80

Symulacja medyczna jako narzędzie edukacyjne w opinii studentów pielęgniarstwa

Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz


4. Novice nurses’ leadership competence: a cross-sectional study - 88

Kompetencje przywódcze pielęgniarek rozpoczynających praktykę zawodową – badanie przekrojowe

Agnieszka Kalbarczyk, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek


5. Assessment of the knowledge of female students of the Medical University of Warsaw regarding the prevention of HPV infections - 94

Ocena wiedzy studentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat profilaktyki zakażeń HPV

Kinga Kalita-Kurzyńska, Aneta Duda-Zalewska


6. Evaluation of stress of parents of children with disability and without disability – pilot study - 102

Ocena stresu rodziców dzieci niepełnosprawnych i bez niepełnosprawności – badanie pilotażowe

Petra Benešová, Lucie Sikorová

 

PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

7. Coping with child’s disease by children and their parents (guardians) – a systematic review of the literature - 106

Radzenie sobie dzieci i ich rodzicow (opiekunow) z chorobą dziecka – systematyczny przegląd piśmiennictwa

Jadwiga Bąk, Danuta Zarzycka


8. Self-management of chronic diseases: a concept analysis - 115

Samoleczenie chorob przewlekłych: analiza koncepcji

Lucija Gosak, Dominika Vrbnjak, Majda Pajnkihar


9. Borders between integrative medicine and EBM: significance, potential for use and legal issues in European Union member states. Narrative review - 123

Granice pomiędzy medycyną integracyjną a EBM: znaczenie, potencjał wykorzystania oraz kwestie prawne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd narracyjny

Aneta Brygida Jędrzejewska, Barbara Janina Ślusarska, Grzegorz Józef Nowicki


10. Social cohesion and an age-friendly environment determine the life satisfaction of elderly people in rural areas: an integrative review of the literature - 133

Spojność społeczna i środowisko przyjazne starzeniu determinują satysfakcję życiową osob starszych zamieszkujących obszary wiejskie: integracyjny przegląd literatury

Mihael Nedeljko, Barbara Toplak Perović, Boris Miha Kaučič

Kalendarium

Lipiec 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31