Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, No. 1(78)/2022

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1.• Slovenian nurses’ research utilization competence and received suport from nurse managers - 5

Kompetencje słoweńskich pielęgniarek w zakresie wykorzystywania badań  i wsparcie otrzymywane od pielęgniarek oddziałowych

Leena Salminen, Boris Miha Kaučič, Bojana Filej, Helena Leino-Kilpi, Jouko Katajisto, Asta Heikkilä


2.• Chronic hemodialysis patients at Fresenius Dialysis Centers from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as primary health care and outpatient specialist care recipients – pilot study - 12

Pacjenci przewlekle hemodializowani w Stacjach Dializ Fresenius w wojewodztwie kujawskopomorskim jako świadczeniobiorcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badanie pilotażowe

Agnieszka Pluta, Paweł Stróżecki, Beata Sulikowska, Wojciech Marcinkowski


3.• Determinants of nurse ethical conduct in palliative care - 19

Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece paliatywnej

Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz, Katarzyna Radoń


4.• Mobbing and its effects on the health of a selected sample of nurses in the Czech Republic - 29

Mobbing i jego wpływ na zdrowie wybranej próby pielęgniarek w Republice Czeskiej

Klára Václavíková, Radka Kozáková


5.• Maternal quality of life in the postpartum period - 34

Jakość życia matek w okresie połogu

Katarzyna Kanadys, Angelika Giermasińska, Monika Barbara Pytka, Anna B. Pilewska-Kozak

 

PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

6.• Analysis of the influence of intergenerational differences on cross-generational cooperation among nurses - 45

Analiza wpływu różnic generacyjnych na współpracę międzypokoleniową wśród pielęgniarek

Natalia Pawlak, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek


7.• Living unspecified kidney donation around the world: Gaps and best practice - 50

Żywe nieokreślone dawstwo nerki na świecie: Luki i najlepsze praktyki

Paulina Kurleto, Agnieszka Skorupska-Król, Katrina Andrea Bramstedt

 

PRACE KAZUISTYCZNE

Case Studies

 

8.• Nursing care provided to a patient diagnosed with schizophrenia, using the International Classification for Nursing Practice (ICNP®) - 56

Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Piotr Pawłowski, Renata Markiewicz, Beata Dobrowolska


9.• Evidence-based nursing home care for a patient with stage IV non-small cell lung cancer with coexisting diabetes mellitus - 60

Opieka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych w warunkach domowych nad pacjentką w IV stadium niedrobnokomórkowego raka płuca ze współistniejącą cukrzycą

Bożena Chmielowska, Renata Dziubaszewska, Aleksandra Hajdon, Dawid Makowicz

Kalendarium

Lipiec 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31