Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polish midwives and lactation care – development opportunities

Ścieżka rozwoju położnej w dziedzinie laktacji w Polsce

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 252-255

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0030

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Jadwiga Surówka1 , Magdalena Humaj-Grysztar2, Renata Madetko2 

1 Jagiellonian University Medical College, SSG of Midwifery Care
2 Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences, Institute of Nursing and Midwifery

Streszczenie

Wprowadzenie. Poradnictwo laktacyjne oraz promocja karmienia piersią to nieodłączne zadania położnej. Karmienie naturalne może stwarzać liczne problemy przez co stałe aktualizowanie oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji położnych w kwestii laktacji jest wpisane w rolę położnej. Stanowić może również interesującą ścieżkę kariery.

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju zawodowego położnej w dziedzinie laktacji w Polsce w ramach kształcenia podyplomowego.

Podsumowanie. Kurs specjalistyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych „Edukacja i Wsparcie Kobiety w Okresie Laktacji” umożliwia pracę na stanowisku edukatora do spraw laktacji. Kurs dokształcający Centrum Nauki o Laktacji „Problemy w laktacji” – kończy się uzyskaniem tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego potwierdzającego, nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa laktacyjnego. Międzynarodowy egzamin uprawniający do uzyskania tytułu Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego – uzyskanie certyfikatu uprawnia do pracy w dziedzinie laktacji na całym świecie.

 

Słowa kluczowe: położna, laktacja, karmienie piersią, rozwój


Abstract

Introduction. Providing lactation care and promoting breastfeeding are indispensable tasks of a midwife. Natural feeding can create numerous problems, which means that the constant updating and expanding knowledge and competence of midwives in the matter of lactation is included in the role of a midwife. It can also be an interesting career path.

Aim. The aim of the work is to present the opportunities for professional development of a midwife in the field of lactation in Poland as part of postgraduate education.

Conclusions. Lactation Educator – a specialist course organised by the Centre for Postgraduate Training of Nurses and Midwives “Education and Support of Women in Lactation” which enables to work as a lactation educator. Certified Lactation Consultant – a course organized by the Lactation Science Centre “Problems in lactation”. The title of Certified Lactation Consultant confirms that the midwife has acquired the appropriate knowledge and skills to professionally and responsibly conduct specialist lactation counselling. International Certified Breastfeeding Lactation Consultant (IBCLC) – IBCLC has the appropriate knowledge of and skills in supporting nursing women, confirmed by an international examination entitled to work in the field of lactation worldwide.

 

Key words: midwife, lactation, breastfeeding, development

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31