Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Mental resilience and intensification of depressive symptoms of nursing students at the Medical University of Warsaw in connection with the prevailing SARS-CoV-2 pandemic

Prężność psychiczna oraz nasilenie objawów depresyjnych studentów kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 230-235

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0034

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Agata Dudziak¹, Tomasz Piątek²

1 Second Degree Nursing Student, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Studentka stacjonarnych studiów II-go stopnia, kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Department of Surgical and Transplantation Nursing, and Extracorporeal Therapies, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu prężności psychicznej oraz nasilenia objawów depresyjnych studentów kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w czasie pandemii wirusem SARS-CoV-2.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 130 studentów kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w wieku od 19 do 49 lat, średnia wieku wyniosła 24,3 lat. Do oceny stanu psychicznego i poziomu prężności studentów użyto zwalidowanych ankiet SPP- 25 oraz PHQ-9.

Wyniki. 44,6% (n=58) badanych uważa, że pandemia zdecydowanie wpłynęła na postrzeganie własnej osoby, a u 57,7% (n=75) studentów zaobserwowano zdecydowany spadek motywacji do działania. U 53,1% (n=69) pandemia miała zdecydowany wpływ na ich relacje z innymi ludźmi. Prawie trzy czwarte badanych zanotowało zdecydowany wpływ pandemii na życie codzienne.

Wnioski. Poziom prężności jest powiązany negatywnie z różnymi aspektami życia, im większy jest jej poziom, tym mniejsze zmian badani zaobserwowali w różnych obszarach życia. Osoby które chorowały na COVID-19 cechują się wyższym poziomem depresji i niższym poziomem prężności.

 

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, prężność psychiczna, pandemia, student, depresja


Abstract

Aim. The aim of the study was to assess the state of mental resilience and intensification of depressive symptoms in group of students of nursing at the Medical University of Warsaw during the SARS-CoV-2 pandemic.

Material and methods. The study involved 130 students of nursing at the Medical University of Warsaw. The age of the group were for 19 to 49, the average age was 24.3 years. The validated questionnaires SPP-25 and PHQ-9 were used to assess the mental state and the level of resilience of students.

Results. 44,6% (n=58) of respondents consider that the pandemic definitely influenced the perception of oneself, and 55,7% (n=75) of students a significant decrease in motivation to act was observed. In 53,1% (n=69) of cases the pandemic had a significant impact on their relationships with other people. Almost three-quarters of respondents noted an essential impact of the pandemic on their daily life.

Conclusions. The level of resilience is negatively related to various aspects of life, the higher the level is the smaller changes were observed in various areas of life. The people who suffered from COVID-19 are characterized by higher level of depression and lower level of resilience.

 

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, psychological resilience, pandemic, student, depression

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31