Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, No. 4(77)/2021

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Paper

 

1. The effect of targeted interventions on the unmet needs of healthcare and social support services in patients with progressive neurological disease: interventional control study - 221

Wpływ celowanych interwencji na niezaspokojone potrzeby z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej u pacjentów z postępującą chorobą neurologiczną: interwencyjne badanie kontrolne

Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar


2. Identifying aggression of hospitalized patients towards nurses by means of measuring tools - 226

Identyfikacja agresji wśród hospitalizowanych pacjentów wobec pielęgniarek za pomocą narzędzi pomiaru

Zuzana Kadlčková, Martina Tomagová


3. Mental resilience and intensification of depressive symptoms of nursing students at the Medical University of Warsaw in connection with the prevailing SARS-CoV-2 pandemic - 230

Prężność psychiczna oraz nasilenie objawów depresyjnych studentów kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2

Agata Dudziak, Tomasz Piątek


8. The Dedicated Education Units model in the practical education of midwifery students - 261

Model Dedicated Education Units w praktycznym kształceniu studentów kierunku Położnictwo

Małgorzata Stefaniak , Ewa Dmoch-Gajzlerska

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

4. Methods for the effective symptom assessment to detect delirium by nursing staff and paramedics, regardless where health services are provided - 236

Metody skutecznej oceny objawów w celu wykrycia majaczenia przez personel pielęgniarski i ratowników medycznych niezależnie od miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Ksawery Michalak, Marzena Jaciubek


5. Emotions at nurse`s work – non-systematic literature review - 244

Emocje w pracy pielęgniarki – niesystematyczny przegląd piśmiennictwa

Dorota Koper , Beata Dziedzic , Tomasz Kryczka


6. Polish midwives and lactation care – development opportunities - 252

Ścieżka rozwoju położnej w dziedzinie laktacji w Polsce

Jadwiga Surówka, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko


7. Barriers of physical activity and consequences of inactivity in the population of nurses. A narrative review - 256

Bariery w podejmowaniu aktywności ruchowej oraz konsekwencje niskiej aktywności w populacji pielęgniarek. Przegląd literatury

Agnieszka Nerek, Katarzyna Wesołowska-Górniak, Bożena Czarkowska-Pączek

 

Wspomnienie o śp. dr n. med. Tadeuszu Pawle Wasilewskim - v

 

Lista recenzentów 2021 - vi

Kalendarium

Lipiec 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31