Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nurses’ views on and compliance with the guidelines of hand hygiene, including nail hygiene in a multi-profile hospital in Lesser Poland Province – the evidence for need of continuous education and training

Postrzeganie i praktyka zaleceń higieny rąk, w tym paznokci, pielęgniarek na przykładzie wieloprofilowego szpitala w Małopolsce potwierdzeniem konieczności ustawicznej edukacji i szkoleń

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 180-189

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0029

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Marta Wałaszek1, Dorota Jaślan2, Małgorzata Kołpa1,
Jadwiga Wójowska-Mach2, Agnieszka Gniadek3, Anna Różańska2

1 Department of Nursing, Institute of Health Care, Higher Vocational State School in Tarnów, Poland/Wydział Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

2 Department of Microbiology of the Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland/Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

3 Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Science, Krakow, Poland/Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza rzeczywistej sytuacji oraz potrzeb w zakresie szkoleń dotyczących poprawy postrzegania i postaw polskich pielęgniarek wobec procedur higieny rąk.

Materiał i metody. Badanie wykonano z wykorzystaniem strukturyzowanego, autorskiego kwestionariusza. Badanie kwestionariuszowe zostało uzupełnione o badanie obserwacyjne – pozwalające na ewaluację deklaracji postrzegania i postaw uczestników.

Wyniki. Badanie wykazało niesatysfakcjonujące postrzeganie i zgodność praktyki z zaleceniami higieny rąk. W szczególności dotyczy to faktu, że pomimo deklaracji rozumienia konieczności utrzymania naturalnych paznokci w pracy z pacjentami, w rzeczywistości odnotowano odstępstwa od tych wymagań.

Wnioski. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie skutecznych strategii edukacyjnych i szkoleniowych w tym zakresie, mających na celu zmianę nawyków personelu medycznego, w tym pielęgniarek, w zakresie higieny rąk.

 

Słowa kluczowe: higiena rąk, paznokcie, ustawiczna edukacja, zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną


ABSTRACT

Aim. The aim of this study was to examine the current situation and potential needs for education aiming at improving Polish nurses’ views and attitudes in terms of compliance with hand hygiene guidelines.

Material and methods. The study was based on a diagnostic survey method. A questionnaire based study and also visual evaluation of the nurses’ nails was carried out as well.

Results. Our results reveal unsatisfactory nurses’ attitudes and compliance with the given area of hand hygiene recommendations. Especially, despite the nurses’ strong support for natural nails, in practice they did not always comply with the guidelines.

Conclusions. It is necessary to develop and implement effective strategies of continuing education and training aiming at changing habits of healthcare workers, including nurses, in hand hygiene.

 

Key words: hand hygiene, nails, nail covers, continuing education, healthcare-associated infections prevention

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31