Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Mobbing and its impact on health of nurses – a pilot study

Mobbing i jego wpływ na zdrowie pielęgniarek - badanie pilotażowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 155-159

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0022

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Klára Václavíková , Radka Kozáková

1 University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery, Czech Republic

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było określenie częstości występowania mobbingu pielęgniarek i jego skutków dla zdrowia w wybranej placówce medycznej.

Metody. Badanie pilotażowe przeprowadzono w sierpniu 2020 r. W grupie tej było 84 pielęgniarek (zwrotność 56,0%), pracujących na oddziale doraźnym w wybranej placówce medycznej. Zastosowano zaktualizowany Kwestionariusz działań negatywnych (NAQ-R) i Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia-28 (GHQ-28).

Wyniki. 10,50% pielęgniarek zetknęło się z mobbingiem. Mobbing był ukierunkowany na obszary zorientowane na pracę i pielęgniarki. Najczęstszym opisowym zjawiskiem mobbingu jest przydzielanie zadań poniżej poziomu kompetencji. Pielęgniarki opisujące występowanie mobbingu w miejscu pracy częściej zgłaszały uczucie ciągłego napięcia, nerwowości i presji.

Wnioski. Występowanie mobbingu w miejscu pracy może mieć wpływ na zdrowie oraz powodować problemy psychiczne i społeczne pielęgniarek.

 

Słowa kluczowe: mobbing, pielęgniarki, skutki zdrowotne, NAQ-R, GHQ-28


Abstract

Aim. The aim of this study was to determine the occurrence of mobbing and its health impacts on nurses in the selected hospital.

Method. The pilot study was performed from August to September 2020. The group consisted of 84 nurses (return was 56.0%), working in the acute care department in a selected medical facility. NAQ-R (Negative Acts Questionnaire-Revised) and GHQ-28 (General Health Questionnaire-28) tools were used.

Results. In total 10.50% of nurses experienced mobbing. Mobbing was targeted at the work-oriented and nurse-related areas. The most common descriptive phenomenon of mobbing is the assignment of tasks below the level of competencies. Nurses describing the occurrence of mobbing in the workplace more often reported feelings of constant tension, nervousness and pressure.

Conclusions. The occurrence of mobbing in the workplace can affect the health and cause mental and social problems of nurses.

 

Key words: mobbing, nurses, impacts on health, NAQ-R, GHQ-28

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31