Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

An outline of the problem of pelvic organ prolapse, including dietary and physical activity prophylaxis

Zarys problemu wypadania narządów miednicy z uwzględnieniem profilaktyki dietetycznej i aktywności fizycznej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 117-121

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0015

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Magdalena Pisarska-Krawczyk1 , Grażyna Jarząbek-Bielecka2 ,
Małgorzata Mizgier3 , Katarzyna Plagens-Rotman4 ,
Zbigniew Friebe2, Witold Kędzia2

1 Kaliska Academy im. President Stanislaw Wojciechowski/Akademia Kaliska
2 Department of Perinatology and Gynecology, Poznan University of Medical Sciences/Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Poznań University of Physical Education/Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
4 Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Streszczenie

Wprowadzenie. W ginekologii ważną rolę odgrywa właściwy dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym zabiegów zachowawczych i/lub chirurgicznych. Zarys tych zagadnień przedstawiono w kontekście zaburzeń statycznych żeńskich narządów płciowych. Okresem życia kobiety predysponującym do wypadania narządów miednicy jest menopauza, a zwłaszcza okres starości, który wiąże się z hipoestrogenizmem. Analiza czynników wpływających na ryzyko wystąpienia zaburzeń statyki narządów płciowych wskazuje, że w profi laktyce zaburzeń statycznych narządów płciowych istotne znaczenie mają ćwiczenia dna miednicy oraz odpowiednia dieta, która nie prowadzi do zaparć czy otyłości.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza problemu zaburzeń statyki narządów płciowych, istotnego w pielęgniarstwie i medycynie, w świetle danych literaturowych.

 

Słowa kluczowe: ginekologia, profilaktyka, chirurgia, cystocoele


Abstract

Introduction. In gynecology, the proper selection of diagnostic and therapeutic methods, including conservative and/or surgical procedures, plays an important role. An outline of these issues is presented in the context of static disorders of female genital organs. The period of a woman’s life predisposing to pelvic organ prolapse is menopause, especially the period of senium, which is associated with hypoestrogenism. An analysis of the factors aff ecting the risk of disorders of genital statics indicates that pelvic fl oor exercises and a proper diet, which does not lead to constipation or obesity, are important in the prevention of genital static disorders.
Aim. The aim of the study is to analyze the problem of disorders of the statics of genital organs, which is signifi cant in nursing and medicine, in the light of the literature data.

 

Key words: gynecology, prevention, surgery, cystocoele

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31