Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Hand hygienic disinfection of general and practical nurses

Higieniczna dezynfekcja rąk wśród pielęgniarek – wiedza i jej praktyczne wykorzystanie

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 10-14

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0003

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Klára Václavíková , Iva Marková , Michal Kopecký ,
Hana Ochtinská , Veronika Jeřábková

University of Pardubice, Faculty of Health Studies, Department of Nursing, Czech Republic

Streszczenie

Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy teoretycznej pielęgniarek na temat higienicznej dezynfekcji rąk oraz jej stosowania w pracy zawodowej.

Materiał i metody. Przeprowadzono badanie ankietowe, uzupełnione obserwacją z zapisem w arkuszach obserwacyjnych. Grupa respondentów składała się z 60 pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących na oddziałach wewnętrznych i chirurgicznych.

Wyniki. Wiedza teoretyczna badanych pielęgniarek jest na poziomie średnim. Obserwacje wykazały, że pielęgniarki/pielęgniarze nie kładą nacisku na higieniczną dezynfekcję rąk podczas normalnych codziennych czynności, a poziom jakości higienicznej dezynfekcji rąk jest niski.

Wnioski. Higieniczna dezynfekcja rąk jest jednym z ważnych wskaźników jakości opieki zdrowotnej. Konieczne jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej pracowników służby zdrowia, a jednocześnie umożliwienie pracownikom służby zdrowia praktykowanie higienicznej dezynfekcji rąk i przekazywanie odpowiednich informacji na ten temat.

 

Słowa kluczowe: higieniczna dezynfekcja rąk, pielęgniarki, jakość


Abstract

Aim. To find out the level of theoretical knowledge of nurses working in the internal medicine and surgical wards about hygienic hand disinfection and to evaluate its application during work performance.

Material and methods. A questionnaire was conducted, supplemented by observations with records in the observation sheets. The group of respondents consisted of 60 nurses working in the internal medicine and surgical wards.

Results. The theoretical knowledge of a selected sample of nurses reaches an average level. The observations have proved that nurses do not put emphasis on hygienic hand disinfection during everyday activities and the level of quality of hygienic hand disinfection is low.

Conclusions. Hygienic hand disinfection is one of the important indicators of the quality of the health care provided. It is necessary to increase the level of the theoretical knowledge of healthcare professionals and, at the same time, to enable healthcare professionals to practise hygienic hand disinfection and to provide efficient

 

Key words: hygienic hand disinfection, nurses, quality

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31