Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Position Statement of European Specialist Nurses Organisation (ESNO) in specialist nursing as advanced practice nursing by 2030

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Pielęgniarstwa w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego jako pielęgniarstwa zaawansowanej praktyki do roku 2030

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 274-280

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0032

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Małgorzata Knap1,3 , Dorota Ozga2,3 , Sabina Krupa2,3Beata Penar-Zadarko2,3 ,
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska3,4 , Paweł Witt3,5 , Adriano Friganovic6,7

1 Collegium Medicum – Institute of Medical Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce
2 Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences of the University of Rzeszow, Poland, Rzeszow, Poland
3 Polish Association of Anaesthesiology and Intensive Care Nurses, Poznań, Poland
4 Medical University in Gdańsk, Department of Anaesthesiology Nursing and Intensive Care, Gdańsk, Poland
5 Independent Public Children’s Clinical Hospital in Warsaw, Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Department of Anaesthesiology, Intensive Therapy and Post-operative care, Warsaw, Poland
6 University of Applied Health Sciences, Zagreb, Croatia
7 University Hospital Centre Zagreb, Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Zagreb, Croatia

Streszczenie

Wprowadzenie. Pielęgniarstwo polskie przechodząc transformację, powinno obierać wspólne kierunki rozwoju oparte o dorobek profesjonalistów zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu pielęgniarstwa specjalistycznego w Europie. Zmiana systemu kształcenia pielęgniarek w Polsce dała szansę na rozwój oparty na stabilnych ramach programowych.

Podsumowanie. Kształcenie pielęgniarek na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia to milowy krok w kierunku podwyższenia rangi tego zawodu w Polsce. Dało możliwość prężnego rozwoju profesji, a jednocześnie stało się fundamentem dla badań naukowych. Dziś w obszarze pielęgniarstwa rozwijają się prężne zespoły badawcze zarówno na Uniwersytetach jak i uczelniach wyższych oraz pielęgniarskich towarzystwach naukowych.

 

Słowa kluczowe: zaawansowana praktyka pielęgniarska, Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Specjalistek (ESNO), nauczanie pielęgniarek


Abstract

Introduction. The nursing profession in Poland is subject to continuous transformations, but it should follow the directions based on the common framework for the development of specialist nursing, drawn up by international specialist nurses associations in Europe. A change in the nursing education system in Poland has provided an opportunity for progress based on consistent framework.

Summary. Nurse education organised in a system of first cycle and second cycle university courses was a milestone towards improving the status of the nursing profession. The improved position of Polish nurses paved the way for further advancements in this profession and in the related scientific research, which in the past was rarely conducted by Polish nurses; today more and more research teams are launched and operate both at universities and in nurses’ scientific associations.

 

Key words: advanced practice nursing, European Specialist Nurses Organisation (ESNO), nurse education

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31