Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

CMV seropositivity does not increase the risk of death among elderly nursing home residents

Obecność przeciwciał przeciwko CMV w surowicy nie zwiększa ryzyka zgonu u osób w wieku podeszłym przebywających w domu opieki

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 216-220

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0033

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Dorota Pytka1, Bożena Czarkowska-Pączek1 ,
Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik2

1 Department of Clinical Nursing, Medical University of Warsaw, Poland
2 Department of Immunology, Transplantology, and Internal Diseases, Medical University of Warsaw, Poland

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena miana przeciwciał przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV) w surowicy i obecności materiału genetycznego wirusa w osoczu u osób w wieku podeszłym przebywających w domu opieki oraz wpływu tych czynników na ryzyko zgonów tych osób.

Materiał i metodyka. Do badania włączono 202 rezydentów domu opieki w wieku 65 lat i powyżej. W czasie 3 letniej obserwacji, w latach 2015-2018, zmarło 126 rezydentów (62,4%). Materiał genetyczny wirusa w osoczu oznaczano przy pomocy metody łańcuchowej reakcji polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym. Miano przeciwciał w surowicy oznaczano za pomocą komercyjnych testów ARCHITECT CMV test.

Wyniki. Nie stwierdzono obecności materiału genetycznego wirusa w osoczu. Nie stwierdzono różnicy w wartości miana przeciwciał przeciwko CMV w grupie osób, które przeżyły w porównaniu do zmarłych. Testem Chi-kwadrat Pearsona ani testem Fishera nie wykazano różnicy pomiędzy liczbą zgonów w grupie osób seronegatywnych, seropozytywnych < 250 IgG [Au/ml] i seropozytywnych > 250 IgG [Au/ml]. Wyniki te potwierdzono krzywymi przeżycia Kaplana-Meyera.

Wnioski. Wyniki badania wskazują, że zakażenie CMV oraz wartość miana przeciwciał anty CMV nie zwiększają ryzyka zgonów osób w wieku podeszłym.

 

Słowa kluczowe: wirus cytomegalii, wiek podeszły, ryzyko zgonu


Abstract

Aim. The aim of this study was to assess the anti-CMV antibody titre, the presence of genetic material of the virus in the plasma of elderly residents of nursing homes and the impact of the CMV infection on the risk of death.

Material and methods. The number of 202 residents of a nursing home in Warsaw, aged 65 and over, were observed for 1095 days (3 years) between 2015 and 2018. During this period 126 (62.4%) residents died. Plasma CMV DNA levels were assessed using real-time PCR. Anti-CMV antibody titre was measured with the use of commercially available ARCHITECT CMV test.

Results. No genetic material of the CMV was found in the studied group of the residents. The mean IgG titre did not differ between those who survived and those who deceased (p=1). Pearson’s Chi-squared test and Fisher’s exact test did not reveal any differences in the rate of deaths among the groups of seronegative, seropositive < 250 IgG [Au/ml], and seropositive > 250 IgG [Au/ml] residents. Kaplan-Meyers survival curves confirmed these results.

Conclusions. We did not demonstrate that CMV infection or the anti-CMV antibody titer have any effect on the risk of death in the study group.

 

Key words: cytomegalovirus, elderly, mortality

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31