Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Skills teaching in COVID lockdown in the UK: lessons learnt

Nauczanie umiejętności w trakcie izolacji spowodowanej COVID: wnioski

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 171-174

Digital object identifier - Wikipedia 0.2478/pielxxiw-2020-0018

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Stephen Wanless , Emma Winterman , Jim Chapman

Birmingham City University, Faculty of Health, Education and Life Sciences, School of Nursing and Midwifery, UK

Streszczenie

Wprowadzenie. Dystansowanie społeczne to jeden ze środków bezpieczeństwa zalecanych w trakcie pandemii spowodowanej COVID 19. Pomaga to ograniczać transmisję wirusa poprzez zwiększanie fi zycznej odległości oraz redukowanie częstotliwości spotkań w miejscach w których przebywa duża liczba osób, takich jak uniwersytety czy miejsca pracy. W odpowiedzi na wspomniane restrykcje, Szkoła Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Birmingham niezwłocznie przekształciła większość zajęć studentów w tryb online. Jednak w przypadku studentów kierunków medycznych taka forma nie zawsze wydaje się możliwa, zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności klinicznych, które nie mogą być nauczane w trybie zdalnym. Uniwersytet Birmingham w ostatnim czasie aktywnie poszukiwał rozwiązań dotyczących potrzeb nauczania tego typu umiejętności. W kwietniu otwarto kampus działający jako Centrum Szkolenia Umiejętności aby pomóc setkom studentów podnieść kwalifi kacje poprzez podjęcie się przez nich rozszerzonej praktyki zawodowej w formie wsparcia dla pracowników służby zdrowia walczących na pierwszej linii frontu z COVID 19. Kiedy Uniwersyteckie Centrum Szkolenia Umiejętności zostało otwarte, faza planowania skupiała się na zapewnieniu kadrze i studentom bezpieczeństwa.
Podsumowanie. Wdrożone plany oznaczały, że nauczanie umiejętności klinicznych musiało być zorganizowane inaczej niż przed izolacją, w sposób bezpieczny i możliwy do utrzymania dla przyszłych potrzeb.

 

Słowa kluczowe: COVID 19, pandemia, umiejętności kliniczne, izolacja, zdalne nauczanie


Abstract

Introduction. Social distancing is one of the community mitigation measures that has been recommended during the COVID 19 pandemic. Social distancing can reduce virus transmission by increasing physical distance or reducing frequency of meeting in socially dense community settings, such as Universities or workplaces. In response to this, Birmingham City University School of Nursing and Midwifery rapidly developed and transferred much of their student learning online. However, for healthcare students this is not always practicable and is particularly notable in respect to developing clinical skills which cannot be learnt online nor should be attempted for the fi rst time in practice. Birmingham City University has recently actively sought to address such training needs. In April, it opened its campus as a Skills Training Hub to help upskill hundreds of students taking on extended work placement in a bid to bolster frontline NHS workforce numbers to aid in the fi ght against COVID 19. When opening Birmingham City University Skills Hub, the primary focus of the planning phase was towards promoting staff and student safety.
Conclusions. The plans that were put in to place meant that clinical skills teaching had to be organised diff erently from how it was before lockdown and in a way that was safe and sustainable for future needs.

 

Key words: COVID 19, pandemic, clinical skills, lockdown, learning online

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31