Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Epidemiological risks in operating theatre

Zagrożenia epidemiologiczne na bloku operacyjnym

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 130-135

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0017

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Jolanta Sułek1,2

Uniwersytet Jagielloński CM, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kraków/Jagiellonian University CM, Faculty of Health Sciences, Cracow

2 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny UJCM, Zakopane/The Orthopedic-Rehabilitation University Hospital in Zakopane

Streszczenie

Wprowadzenie. Pacjent poddawany zabiegowi operacyjnemu jest obarczony ryzykiem infekcji dodatkowo wikłającej jego sytuację zdrowotną. Powoduje to wiele negatywnych konsekwencji w postaci pogorszenia sytuacji zdrowotnej pacjenta i wydłużenia jego pobytu w szpitalu a nawet śmierci, ale także wpływa na negatywną ocenę jakości świadczonych usługi i podnoszenie kosztów leczenia.

Cel pracy. Celem artykułu była analiza sytuacji epidemiologicznej pacjenta poddawanego zabiegowi operacyjnemu pod kątem źródeł infekcji śródoperacyjnych. Cele szczegółowe: elementy stanowiące zagrożenie epidemiologiczne ze strony pacjenta; elementy stanowiące zagrożenie epidemiologiczne ze strony personelu; elementy stanowiące zagrożenie epidemiologiczne z powodu specyfiki pracy na boku operacyjnym.

Metoda. Zastosowano analizę piśmiennictwa – praca poglądowa.

Wnioski. 1) zakażenia, które mają swoje źródła na bloku operacyjnym mogą wynikać z różnych przyczyn; 2) do występowania infekcji może się przyczyniać czynnik ludzki (pacjent i personel), ale także czynnik organizacyjny; 3) znaczącym powodem infekcji mogą być nieskuteczne procedury lub brak znajomości/nieprzestrzeganie procedur przez personel.

 

Słowa kluczowe: źródła zakażeń, blok operacyjny, czynniki ryzyka


Abstract

Introduction. A patient submitted to a surgical procedure is at a high risk of an infection which might additionally worsen his or her health condition. Such infection may cause plenty of negative consequences, such as patient‘s health deterioration, which prolongs his or her hospital stay or even death. It can also cause a patient‘s negative opinion about hospital care he or she has received and, what is more, it increases the cost of treatment.

Aim. The aim of the article is the epidemiological situation analysis of a patient submitted to a surgical procedure which was done from an angle of the sources of mid-surgical infections. Specific aims: a patient related elements causing epidemiological risk; hospital staff related elements causing epidemiological risk; specific character of an operating theatre procedures related elements causing epidemiological risk.

Methods. Literature analysis – review paper.

Conclusions. 1) the infections, which have their source in an operating theatre, may result from various reasons; 2) the cause of an infection might be a human factor (patient, staff) but also organisational factors; 3) a substantial cause of an infection might be ineffective procedures, lack of knowledge of the procedures or simply not observing them by the hospital staff.

 

Key words: infections, operating theatre, risk factors

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31