Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Selected aspects of allergy nursing

Wybrane zagadnienia z obszaru pielęgniarstwa alergologicznego

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 2(71)/2020, 122-129

DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0013

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Edyta Krzych-Fałta1 , Wioleta Słomka2, Ewa Bodzak2, Anna Wojtaszek3, Adam Sybilski1,3 ,
Emilia Majsiak4 , Beata Szlendak5, Maria Królak5, Mariola Łodzińska6, Zofia Małas6,
Mariola Pietrzak7 , Brygida Krucińska8 , Joanna Stępniak8, Blanka Wesołowska8,
Ewa Szynkiewicz9 , Małgorzata Filanowicz10 , Joanna Flisińska9,
Katarzyna Napiórkowska-Baran9 , Aneta Dowbór-Dzwonka10, Katarzyna Wysocka9,
Renata Grabowska9, Natalia Ukleja-Sokołowska9 , Barbara Knoff7
Olga Sionek11, Mariusz Wysokiński12 , Wiesław Fidecki12 , Ewa Kobos ,
Mira Lisiecka-Biełanowicz1 , Dorota Dmochowska2, Grażyna Królikowska2, Monika Grzelczyk-Wielgórska2,
Oksana Wojas1 , Agata Domaszewicz13, Joanna Peradzyńska13, Anna Augustynowicz14 ,
Aleksandra Czerw14 , Grażyna Dykowska14 , Kinga Kalita-Kurzyńska15 , Barbara Piekarska1 ,
Krystian Staroń1, Joanna Stróżek, Katarzyna Reklewska1,
Aleksandra Gołąbek1, Joanna Stępniak8, Dominik Olejniczak15 , Grażyna Wójcik7 ,
Joanna Gotlib16 , Łukasz Czyżewski17 , Zofia Sienkiewicz8, 18 

Unit of Environmental Hazard Prevention and Allergology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw

2 Unit of Allergy and Clinical Immunology, United Teaching Hospitals, Medical University of Warsaw

3 Department of Pediatric and Neonatal Diseases, Center of Allergy and Dermatology, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior and Administration (CSK MSWiA) in Warsaw

4 Polish-Ukrainian Foundation for the Development of Medicine

5 Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwives

6 Main Chamber of Nurses and Midwives

7 Unit of the Development of Nursing and Social and Medical Sciences, Medical University of Warsaw

8 Student Research Club for the Development of Nursing Practices, Medical University of Warsaw, under the auspices of Polish Nurses Association, Mazovian Chapter

9 Department of Allergy, Clinical Immunology, and Internal Medicine, Unit of Internal Medicine Nursing, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń

10 Unit of Internal Medicine Nursing, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń

11 Student Research Club of Primary Healthcare, Medical University of Warsaw

12 Foundations of Nursing and Medical Teaching Unit, Medical University of Lublin

13 Department of Pulmonology, Allergy, and Pediatrics, United Teaching Hospitals, Medical University of Warsaw

14 Unit of Health Economics and Medical Law, Medical University of Warsaw

15 Public Health Unit, Medical University of Warsaw

16 Unit of Teaching and Learning and Student Learning Outcomes, Medical University of Warsaw

17 Unit of Nephrology Nursing, Medical University of Warsaw; Regional (Voivodship) Nursing Consultant

18 Polish Nurses Association

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby alergiczne ze względu na dynamikę stanowią poważny problem współczesnej medycyny i zdrowia publicznego. Szacuje się, że blisko 40% ogółu polskiej populacji ma alergię. Należy pamiętać, że, choroby te nie są wysublimowaną jednostką chorobową a współistnieją lub stanowią konsekwencję innych schorzeń wielonarządowych. Budowanie i wdrażanie gotowych modeli skupiających się w głównej mierze na zasadach medycyny zapobiegawczej względem naprawczej stanowią nadrzędne zadania polityki zdrowotnej państwa w tym zakresie.

Podsumowanie. Partnerskie zespoły terapeutyczne wzmacniają potencjał pracy w środowisku pacjenta obciążonego chorobami alergicznymi. Szczególną rolę we wspomnianej strukturze odgrywa pielęgniarka alergologiczna ze względu na pełnione role zawodowe; przez diagnostykę, terapię, edukację do swoistego łącznika między pacjentem a zespołem terapeutycznym. Autorzy w swoich rozważaniach skupili się głównie na trzech istotnych elementach składowych, a mianowicie na procedurach diagnostyczno (punktowe testy skórne) – terapeutycznych (immunoterapia swoista) i na wybranych zagadnieniach z obszaru dokumentacji pielęgniarki alergologicznej.

 

Słowa kluczowe: choroby alergiczne, dokumentacja medyczna, immunoterapia swoista, pielęgniarstwo alergologiczne, punktowe testy skórne


Abstract

Introduction. Due to their dynamic character, allergic conditions pose challenges for modern medicine and constitute a public health problem. Nearly 40% of the general Polish population is estimated to suffer from an allergy. We would like to emphasize that allergies are not some extraordinary ailments; instead, they commonly coincide with or are complications of other systemic conditions. Hence, national health policies should prioritize the development and implementation of ready-to-use protocols that focus mainly on prevention rather than treatment.

Conclusions. In an outpatient setting the care for individuals who suffer from allergies is facilitated by therapeutic teams. Allergy nurses play a special role in this framework, with the scope of their professional duties including diagnostic procedures, treatment, being a mediator for patient education initiated by the therapeutic team. This article focuses on three important types of allergy nurses‘ responsibilities: diagnostic procedures (e.g. skin prick tests), therapeutic procedures (allergen-specific immunotherapy), and selected aspects of medical record-keeping.

 

Key words: allergy, medical records, allergen-specific immunotherapy, allergy nursing, skin prick test

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31