Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Medical simulation – innovation in nursing education

Symulacja medyczna – innowacja w kształceniu pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019, 213-235

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0034

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Joanna Girzelska1, Ewa Guz1, Magdalena Nieckula2, Marek Dąbrowski3

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Człowieku/University of Economics and Innovation in Lublin, Faculty of Human Sciences,
2 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu/Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Institute of Health Sciences
3 Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej/Poznan University of Medical Sciences, Chair and Department of Medical Education

 

Streszczenie

Cel pracy. Analiza wpływu symulacji edukacyjnej na poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów pielęgniarstwa.

Metody. W badaniach zastosowano metodę niesystematycznej analizy piśmiennictwa. Do analizy zaklasyfikowano literaturę, z której wyłoniono treści dotyczące wpływu symulacji edukacyjnej na proces kształcenia studentów pielęgniarstwa. Podczas kwalifikacji czasopism wykorzystano wyszukiwarkę Google Scholar. Korzystano z artykułów opublikowanych w elektronicznych bazach danych: EBSCOhost, MEDLINE, ScienceDirect.

Wnioski. Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem symulacji edukacyjnej w pielęgniarstwie nie tylko zwiększa poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów ale też podnosi jakość opieki nad pacjentami i wpływa na wzrost ich bezpieczeństwa.

 

Słowa kluczowe: symulacja, pielęgniarstwo, edukacja, innowacja


Abstract

Aim. Analysis of the impact of educational simulation on the level of knowledge, skills and competences of nursing students.

Methods. The research used a non-systematic literature analysis method. Literature was classified for analysis, from which the contents on the impact of educational simulation on the education process of nursing students were selected. During the qualification of the magazines Google Scholar was used. Articles published in electronic databases were used: EBSCOhost, MEDLINE, ScienceDirect.

Conclusions. Education conducted using educational simulation in nursing not only increases the level of knowledge, skills and competences of students but also increases the quality of patient care and their security.

 

Key words: simulation, nursing, education, innovation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31