Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polish nursing into the future - challenges and opportunities

Przyszłość polskiego pielęgniarstwa – wyzwania i możliwości

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 3(68)/2019, 136-141

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0028

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Fiona Timmins

School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, 24 D’Olier Street, Dublin 2, Ireland

 

Streszczenie

Wstęp. Polskie pielęgniarstwo doświadczyło szybkiego i bezprecedensowego rozwoju. Ostatnio wprowadzone i kontynuowane zmiany do przygotowawczej edukacji pielęgniarek są zwiastunem gruntownych przekształceń w tej profesji. Jednocześnie w samym zawodzie pielęgniarki doszło do bezprecedensowego rozwoju, w tym ewolucji ról i poszerzenia zakresu praktyki. W miarę rozwoju profesji musimy się jednak mierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak niedobór pracowników i ich rosnący wiek czy zmieniające się wzorce chorobowe. Jako pełna oddania kadra pracownicza, pielęgniarki stoją przed wyzwaniem utrzymania standardów jakości w kontekście tych wyzwań.
Cel. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano reakcje i obowiązki charakterystyczne dla przedstawicieli tego zawodu w obliczu ciągłych zmian w medycynie, zdrowiu i społeczeństwie, jak również zmian politycznych i zawodowych. Omówione zostaną również cechy przywódcze niezbędne do skutecznego nadzorowania i wdrażania tego procesu transformacji.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo polskie, przywództwo w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie


Abstract

Introduction. Introduction. Polish nursing has experienced rapid and unprecedented evolutionary change. Recent and ongoing changes to preparatory nurse education have heralded a profound change for the profession. At the same time the nursing profession itself has experienced unprecedented development in terms of changing roles and expanded practice. While the growth of professional is ongoing there are many challenges to this in terms of staffing shortages, an aging workforce and changing illness trajectories. While a committed workforce, nurses are challenged to maintain quality standards in the context of these challenges.
Aim. This paper explores the responses and responsibilities required of the profession to face ongoing changes in medicine, health and society as well as policy and professional changes. The leadership required to successfully steer and negotiate this ongoing transformation will be discussed.
 

Key words: Polish nursing, leadership in nursing, nursing research

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31