Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Disease knowledge and treatment adherence among adult patients with thalassemia: A Cross-sectional correlational study

Wiedza o chorobie i przestrzeganie leczenia wśród dorosłych pacjentów z talasemią: przekrojowe badanie korelacyjne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 2(67)/2019, 95-101

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0014

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Aisha Alnaami1 , Dhuha Wazqar2

King Abdulaziz University Hospital
Department of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing, King Abdulaziz University

 

 

Streszczenie

Cel. Zbadanie wiedzy na temat choroby i przestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród dorosłych pacjentów z talasemią.
Materiał i metody. Przeprowadzono przekrojowe badanie korelacyjne na próbie obejmującej 100 dorosłych pacjentów z talasemią z uniwersyteckiego szpitala w Jeddah. Wykorzystano skalę: Wiedza nt. Talasemii, Skala Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych oraz kwestionariusz z danymi socjodemograficznymi. Dane analizowano przy użyciu pakietu statystycznego dla nauk społecznych w wersji 22. Wykonano statystyki opisowe i wnioskowania oraz korelacje Pearsona.
Wyniki. Uczestnicy mieli umiarkowany poziom wiedzy na temat choroby (M=15.59, SD=2.30) i niski poziom przestrzegania zaleceń terapeutycznych (M=3.91, SD=1.83). Wystąpił również słaby, ale znaczący pozytywny związek między wiedzą na temat choroby a przestrzeganiem zaleceń dotyczących leczenia (r=0.297, P=0.041). Istotną różnicę w średnich punktach przestrzegania zaleceń terapeutycznych stwierdzono wśród uczestników o różnych dochodach miesięcznych (P=0.05).
Wnioski. Wiedza uzyskana z tego badania może być przydatna w poprawie zrozumienia przez pielęgniarki efektów praktycznej wiedzy na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Mogą być wymagane programy edukacyjne/programy interwencji w celu poprawy wiedzy i przestrzegania zaleceń leczenia pacjentów z talasemią. Potrzebne są również badania podłużne, aby przetestować moderatorów i mediatorów relacji wiedzy o chorobie i przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

 

Słowa kluczowe: wiedza o chorobie, pielęgniarki, pacjenci z talasemią, Arabia Saudyjska, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych


Abstract

Aim. To investigate the disease knowledge and treatment adherence among adult patients with thalassemia.
Material and methods. A cross-sectional correlational study was carried out with a convenience sample of 100 adult patients with thalassemia from a university teaching hospital in Jeddah city, Saudi Arabia. The Disease Knowledge about Thalassemia Major, the Treatment Adherence Scale, and sociodemographic survey were completed by participants. The data were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences version 22. Descriptive and inferential statistics and Pearson correlations were performed.
Results. The participants had a moderate level of disease knowledge (M = 15.59, SD = 2.30) and a low level of treatment adherence (M = 3.91, SD = 1.83). There was also a weak but significant positive relationship between disease knowledge and treatment adherence (r = 0.297, P = 0.041). A significant difference in treatment adherence mean scores was found among participants with
different monthly incomes (P = 0.05).
Conclusions. Knowledge gained from this study may be useful in improving nurses’ understanding of the effects of providing practical knowledge on treatment adherence. Educational strategies/interventions programs may be required to improve knowledge and adherence to treatment among thalassemia patients. Longitudinal studies are also needed to test for moderators and mediators of relationships of disease knowledge and treatment adherence.

 

Key words: Disease knowledge, nurses, patients with thalassemia, Saudi Arabia, treatment adherence

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31