Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wacława Juszkiewicz-Kamieńska w służbie drugiemu człowiekowi

Wacława Juszkiewicz-Kamieńska in the service of another man

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 1(66)/2019, 68-74

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2019-0009

© 2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Grażyna Gierczak

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Główna Komisja Historyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego/Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwives, The Commission of History by the Polish Nurses’ Association

Streszczenie

Wstęp. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska przez całe życie swoją pracą służyła chorym, rannym i potrzebującym pomocy. Z niezwykłą ofiarnością zaangażowała się w pracy społecznej na rzecz środowiska pielęgniarskiego i kombatanckiego. 
Cel pracy. Przedstawienie wzorca osobowego pielęgniarki, sanitariuszki, łączniczki i działaczki społecznej.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę biograficzną. Zastosowano technikę analizy dokumentów i wywiadu.
Wyniki. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska stała się wzorem pielęgniarki, która rozwijała własną osobowość poprzez służenie drugiemu człowiekowi. Od pierwszych dni wojny, jako sanitariuszka włączyła się aktywnie w opiekę nad rannymi żołnierzami i partyzantami, chorymi i potrzebującymi pomocy. Bezinteresownie dyżurowała w konspiracyjnych ambulatoriach, punktach sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w szpitalu św. Trójcy w Piotrkowie Trybunalskim. W okresie powojennym przez jedenaście lat prowadziła akcję szczepień przeciwko gruźlicy, która w tym czasie była ogromnym problemem społecznym. Zaangażowała się w szkolenia pielęgniarek i uczennic. Była współtwórczynią Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Podsumowanie. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska stała się wzorem pielęgniarki godnym naśladowania, zasłużonej dla rozwoju pielęgniarstwa Ziemi Piotrkowskiej. Zasługuje, aby na zawsze pozostać w naszej pamięci.
 

Słowa kluczowe: wzór osobowy, sanitariuszka, konspiracja, szczepienia ochronne


Abstract

Introduction. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska throughout her life served the sick, wounded and those in need of help. With great dedication, she became involved in social work for the nursing and veteran community. 
Aim. Presentation of a personal model of nurse, liaison officer and social activist. 
Material and methods. The work uses a biographical method. The technique of document and intelligence analysis was applied. 

Results. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska became the model of a nurse who developed her own personality by serving the other person. From the first days of the war, as a nurse, she actively participated in the care of wounded soldiers and partisans, the sick and those in need of help. She served unselfishly in conspiratory outpatient clinics, sanitary points of the Polish Red Cross and in the Holy Trinity Hospital in Piotrków Trybunalski. In the post-war period, for eleven years, she conducted a vaccination campaign against tuberculosis, which at that time was a huge social problem. She became involved in training nurses and students. She was a co-creator of the Polish Nursing Association.
Conclusions. Wacława Juszkiewicz-Kamieńska became the model of a nurse worthy of imitating and devoted to the development of nursing in the Piotrkowska Land. She deserves to remain in our memory forever.

 

Key words: personal pattern, nurse, conspiracy, protective vaccinations

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31