Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Profilaktyka samotności i osamotnienia jako czynnik determinujący zdrowie seniora

Prevention of loneliness and social isolation as a factor determining the health of a senior

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 4(65)/2018, 41-46

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0030

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Joanna Girzelska1, Magdalena Głowacka1, Dorota Wilk-Jeziorska2
Agnieszka Malikowska1, Jolanta Dziewulska1, Anna Jasiówka3

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu
2 Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie
3 Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zachowawczej UJ-CM w Krakowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Samotność jest uważna za chorobę cywilizacyjną. Jest mieszaniną uczuć braku akceptacji, odrzucenia oraz nieprzyjemnych przeżyć. Towarzyszy jej rozczarowanie, poczucie nieszczęścia oraz pesymizm. Konsekwencje samotności można zauważyć w psychice oraz dolegliwościach fizycznych.
Cel pracy. Przedstawienie wpływu samotności i osamotnienia na zdrowie osób starszych oraz działań możliwych do zastosowania w profilaktyce samotności i osamotnienia seniorów.
Metodyka. Do analiz zaklasyfikowano literaturę, która opisuje treści dotyczące wpływu samotności i osamotnienia na zdrowie osób starszych oraz wybranych działań profilaktycznych omawianych zjawisk.
Wyniki. Samotność wpływa na pogłębianie niekorzystnego stanu zdrowia osób starszych. Zwiększa poziom stresu w organizmie i ryzyko depresji. Sposobem walki z samotnością są między innymi edukacja, uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku i działalność w klubach seniora.


Słowa kluczowe: samotność, osoby starsze, zdrowie, profilaktyka


Abstract

Introduction. Loneliness is considered a disease of affluence. It is a mixture of lack of acceptance, rejection and unpleasant experiences. It is accompanied by disappointment, unhappiness and pessimism. The consequences of loneliness can be seen in the psyche and physical ailments.
Aim. Demonstrating the impact of loneliness on the health of the elderly and possible interventions for entertainment in the prevention of loneliness of the elderly.
Methodology. Literature was classified into the analysis, from which the content regarding the influence of loneliness on health of elderly and selected preventive interventions of the discussing phenomena.
Conclusions. Loneliness results in the deterioration of the condition of the elderly, increases stress level in the body and the risk of depression. The ways of fighting with loneliness include education, participation in the Universities of the Third Age and activity in the senior clubs.


Key words: loneliness, elderly, health, prevention

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31