Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Fitoterapia w infekcjach ginekologicznych jako naturalne wsparcie w procesie leczenia

Phyotherapy in gynecological infections as natural support in the treatment process

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 69-73

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0026

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Joanna Grzesik-Gąsior1, Agnieszka Bień2, Agnieszka Pieczykolan3

1 studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Fitoterapia stanowi część nauki o roślinach leczniczych – obejmuje zapobieganie i leczenie różnych zaburzeń za pomocą roślin oraz ich części (m.in. nasiona, liście, korzenie, kwiaty i owoce), substancji czynnych z nich wyodrębnionych oraz przetworów roślinnych, a receptura leków ziołowych sięga jeszcze czasów starożytnych. Ziołolecznictwo powinno stanowić uzupełnienie lub wzmocnienie terapii lekami syntetycznymi, a nie jej alternatywę. Fitoterapia w położnictwie i ginekologii stanowi postępowanie dalszoplanowe. Korzystne działanie preparatów roślinnych wykorzystywane jest między innymi w przypadkach stanów zapalnych dróg moczowych, zapalenia pochwy i sromu, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, zaburzeń miesiączkowania,  zespołu klimakterycznego i w okresie poporodowym (np. w gojeniu rany krocza i problemach z laktacją).
Cel pracy. Przedstawienie działania wybranych produktów naturalnych w procesie leczenia infekcji dróg moczowych, bakteryjnego zapalenia pochwy, drożdżycy pochwy i sromu oraz zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).


Słowa kluczowe: fitoterapia, infekcja, ginekologia, drobnoustroje


Abstract


Introduction. Phytotherapy is a part of the science of medicinal plants – it includes the prevention and treatment of various disorders with the help of plants and their parts (including seeds, leaves, roots, flowers and fruits), active substances extracted from them and plant preparations’ the formula of herbal medicines goes back to ancient times. Herbal medicine should complement or strengthen synthetic therapy, not being its alternative. Phytotherapy in obstetrics and gynecology is a far-reaching procedure. The beneficial effects of plant preparations are used, inter alia, in cases of inflammation of the urinary tract, vaginitis and vulva, premenstrual syndrome, menstrual disorders, climacteric syndrome and in the postpartum period (e.g. in the healing of crotch injuries and problems with lactation).
Aim. Presentation the action of selected natural products in the treatment of urinary tract infections, bacterial vaginosis, vaginal and vulva candidiasis and human papillomavirus infection (HPV).

 

Key words: phytotherapy, infection, gynecology, microorganisms

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31