Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality assurance in moving and handling education: myth or legend

Gwarancja jakości w edukacji dotyczącej podnoszenia i przemieszczania pacjentów: mit czy legenda

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 54-57

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0024

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Kevin Hares1, Stephen Wanless1

1 Institute for Posture, Movement and Handling, Birmingham City University

Streszczenie

Wprowadzenie. Brak gwarancji jakości w zakresie edukacji dotyczącej podnoszenia i przemieszczania pacjentów prowadzi do niezgodności w szkoleniu i ćwiczeniach.
Cel pracy. Artykuł omawia implikacje dla ćwiczeń oraz potrzebę bardziej rzetelnych ram regulacyjnych i standardów, które należy wprowadzić w obrębie Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: gwarancja jakości, edukacja podnoszenia, standard w praktyce


Abstract

Introduction. The lack of quality assurance within moving and handling education leads to an inconsistency in training and practice.
Aim. This article discusses the implications for practice and the need for a more robust regulatory framework and standards to be adopted within the European Union.

 

Key words: quality assurance, handling education, standard in practice

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31