Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Znaczenie muzykoterapii w położnictwie i neonatologii

Significance of music therapy in obstetrics and neonatology

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 58-62

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0016

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Lidia Hirnle1, Monika Wróbel1, Anna Parkita2

1 I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Instytut Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

PDF

Streszczenie

Wprowadzenie. Wielopłaszczyznowe działanie muzyki oraz jej wpływ na dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny człowieka są znane już od czasów starożytnych. Pozytywne doniesienia na temat muzykoterapii przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tą dziedziną wśród lekarzy położników oraz neonatologów. Niniejsze opracowanie przedstawia przegląd badań klinicznych dotyczących wpływu muzyki na kobiety ciężarne, rodzące oraz noworodki. Wykorzystując zapis kardiotokograficzny i jednocześnie eksponując ciężarną na działanie dźwięków wykazano, że płód reaguje na muzykę - przykładowo poprzez wzrost częstości rytmu serca oraz reaktywności.

Dodatkowo, noworodki pozytywnie reagują na utwory, które słuchane były przez ciężarną kobietę, łatwiej się przy nich uspokajają. Muzyka klasyczna, religijna lub spokojne i relaksujące utwory popularne powodują zmniejszenie lęku oraz bólu u ciężarnych, zarówno rodzących siłami natury, jak i w przypadku cesarskiego cięcia. Dwutygodniowe, regularne słuchanie muzyki przez 30 minut dziennie podczas ciąży znacząco zmniejsza ryzyko rozwinięcia się depresji poporodowej. W przypadku noworodków, szczególnie przedwcześnie urodzonych wybór odpowiedniej muzyki ma duże znaczenie. Amerykańska Akademia Pediatryczna za graniczny poziom dźwięków, jaki powinien dochodzić do inkubatora uznała 45 dB.

Podsumowanie. Narażenie noworodków na hałas powoduje zmiany w rutynowo monitorowanych parametrach- zwiększenie rytmu serca, częstości oddechów oraz hipoksję. Odwrotny efekt w zakresie powyższych wartości uzyskuje się eksponując noworodki na utwory Mozarta. Dotychczasowe doniesienia wskazują na zasadność zastosowania muzykoterapii jako elementu interdyscyplinarnej i holistycznej opieki nad pacjentką ciężarną i noworodkiem.

 

Słowa kluczowe: muzykoterapia, muzyka, położnictwo, neonatologia, ciąża

Abstract

Introduction. The multi-faceted function of music and its influence on psychological as well as physical well-being have been known from ancient times. Positive reports regarding music therapy contributed to increased interest in this particular branch among many obstetricians and neonatologists. The following study describes the review of clinical trials concerning music influence on pregnant women, women giving birth and on newborns. It has been proved using cardiotocography that fetus reacts to music - for example increased fetal heart rate was monitored as well as the baby being more active when the mother was exposed to particular sounds.

Additionally, newborns respond positively (calm down more easily) when listening to the kind of music that their mothers had been listening to during pregnancy. Listening to classical, religious or even popular music can effectively reduce anxiety and pain sensation among pregnant women in both vaginal delivery as well as caesarean section. Two weeks of listening to music for 30 minutes a day can significantly reduce the risk of post-natal depression. In the case of newborns, especially premature neonates, the choice of music has a particularly strong impact. The American Academy of Pediatrics acknowledged 45 dB as an upper limit for the sound that should reach the incubator.

Results. Babies exposed to higher level of noise can be at risk of changes in routinely monitored parameters such as increased heart rate, breathing frequency and hypoxia. On the contrary, a reversed outcome can be achieved by applying pieces by Mozart. Current reports prove the positive influence of introducing music therapy as an element of interdisciplinary and holistic care of pregnant women and newborns.

 

Key words: music therapy, music, obstetrics, neonatology, pregnancy

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31