Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Suplementacja witamin i składników mineralnych podczas laktacji

Supplementation of vitamins and minerals during lactation

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 54-57

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0014

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Magdalena Makowska-Donajska, Lidia Hirnle

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

PDF

Streszczenie

Wprowadzenie. W okresie laktacji wzrasta zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze organizmu kobiety. Podstawą jej żywienia powinna być zbilansowana dieta, uzupełniona o suplementację witamin i składnikow mineralnych w dawkach zgodnych z aktualnymi zaleceniami towarzystw naukowych. Laktacja ma pierwszeństwo wśrod procesow metabolicznych zachodzących w organizmie matki. Pochłania 400-670 kcal dziennie i wzrasta w przypadku wieloraczkow. Karmienie piersią jest najlepszą metodą żywienia niemowląt w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia, dlatego powinno być ono promowane wśrod matek i wspierane z pomocą wykwalifikowanych specjalistow. Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] i Komitetu Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci [ESPGHAN], odsetek kobiet kontynuujących karmienie piersią w 6. miesiącu życia dziecka jest niski i wynosi w Polsce 4-9% dla wyłącznego karmienia piersią oraz 63% dla karmienia częściowego. W Europie tylko w czterech krajach zanotowano odsetek kobiet kontynuujących wyłączne karmienie piersią w 6. miesiącu życia przekraczający 30% (Węgry, Malta, Portugalia, Słowacja).

Cel pracy. W poniższym artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące suplementacji witamin i składnikow mineralnych u kobiet karmiących naturalnie. Oprocz zaleceń, opisano praktyczne aspekty udanej laktacji oraz jej wpływ na zdrowie niemowląt i matek.

 

Słowa kluczowe: laktacja, witaminy, mikroelementy, makroelementy

Abstract

Introduction. During the lactation period, energy demand and nutritional needs increase in woman. The basis of proper nutrition should consist of a balanced diet and concomitant vitamins and minerals supplementation in doses recommended by major scientific societies. Lactation has a priority over metabolic processes in mother. It absorbs 400-670 kcal per day and increases in case of multiples.

Breastfeeding is the best method of feeding infants during their first 6 months of life, therefore it should be promoted among mothers and supported by qualified specialists. According to The World Health Organization (WHO) and The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition [ESPGHAN], the percentage of women continuing breastfeeding at the child’s age of six months is low and in Poland it is 4-9% for exclusive breastfeeding and 63% for partial breastfeeding. In Europe, only in four countries the percentage of women continuing exclusive breastfeeding at infant’s 6 months of age exceeds 30% (Hungary, Malta, Portugal, Slovakia).

Aim. The following article is a collection of current recommendations on vitamins and minerals supplementation during lactation. In addition to the recommendations, practical aspects of successful lactation and its impact on the health of infants and mothers have been described.

 

Key words: lactation, vitamins, micronutrients, macronutrients

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31