Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zarys problemów w kompleksowej opiece nad pacjentem w POZ po planowanych zmianach w ochronie zdrowia

Problems in comprehensive care of patients in primary care after changes in health care

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 50-53

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0010

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Renata Rabiasz1, Beata Dobrowolska2

1 Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medycznym w Lublinie

PDF

Streszczenie

Wstęp. Istotą zawodu pielęgniarki jest zapewnianie pacjentom kompleksowej opieki, ktora będzie sprzyjać osiąganiu optymalnego stanu zdrowia. W czasie planowanej reformy sektora ochrony zdrowia i wprowadzenia koordynowanej opieki zdrowotnej/managed health care/ zasadne jest zastanowienie się czy obecna rola zawodowa pielęgniarki ulegnie zmianie.

Metoda. Analiza podstawowej literatury przedmiotu w zakresie reformy systemow ochrony zdrowia i pielęgniarstwa z okresu 5 lat.

Wyniki. Koordynowana opieka ma szansę na powodzenie tylko wtedy, jak zostaną przełamane obecne stereotypy myślowe, bowiem pracując należy mieć pełną świadomość wykonywania pracy zespołowej na rzecz konkretnego pacjenta ze wzajemnym szanowaniem własnych autonomicznych kompetencji zawodowych.

 

Słowa kluczowe: koordynowana opieka zdrowotna, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, system ochrony zdrowia

Abstract

Introduction. The essence of the nurse profession is to provide patients with comprehensive care that will help them achieve optimal health. During the time of planning a reform of the health sector and the time of introduction of managed health care, it is reasonable to consider whether the current professional role of the nurse will change.

Method. Analysis of the literature in the field of health care and nursing systems reform from the period of 5 years.

Results. Coordinated care has a chance of success only when the current thinking stereotypes are broken, because it is important to be aware of how important teamwork is to a particular patient with respect for one’s own professional competences.

 

Key words: managed health care, primary health care nurse, health care system

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31