Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Neutropenia dorosłych jako istotny problem diagnostyczny

Neutropenia in adults – significant diagnostic issue

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 1(62)/2018, 37-43

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0006

 

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

 


Paulina Stefaniuk1, Agnieszka Szymczyk2, Monika Podhorecka2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Streszczenie

Wprowadzenie. Neutropenię, zaburzenie dosyć często stwierdzane w morfologii krwi, definiuje się jako obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/μl. Neutropenia może nie mieć znaczenia klinicznego, ale niekiedy świadczy o poważnych chorobach hematologicznych, zakaźnych czy reumatycznych. Zmniejszenie liczby neutrocytów poniżej 500/μl określane jest terminem agranulocytoza. Tak duże zubożenie organizmu pacjenta w neutrocyty upośledza odporność i predysponuje do infekcji bakteryjnych i grzybiczych, których następstwem może być zagrażająca życiu sepsa.

Cel pracy. W pracy przedstawiono możliwe przyczyny neutropenii wrodzonej i nabytej, ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii polekowej, która może stanowić powikłanie stosowania wielu leków, także tych wydawanych bez recepty. W artykule podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie jaką diagnostyką i leczeniem należy objąć pacjenta z neutropenią i agranulocytozą.

Metodyka. Praca powstała na podstawie analizy piśmiennictwa (przegląd publikacji wyszukiwarki PubMed).

Wyniki. Należy podkreślić, że dokładnie przeprowadzone badanie fizykalne oraz odpowiednie badania dodatkowe umożliwiają zdiagnozowanie choroby, będącej przyczyną neutropenii. Pozwala to na wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego, a w konsekwencji uniknięcie poważnych powikłań infekcyjnych.

 

Słowa kluczowe: neutropenia, neutrofile, agranulocytoza, gorączka neutropeniczna, neutropenia polekowa


Abstract

Introduction. Neutropenia, a disorder quite commonly encountered in blood tests, is defined as a decrease in the absolute neutrophil count below 1500/μl. Neutropenia may not be clinically significant, whereas it sometimes indicates serious haematological, infectious or rheumatic diseases. The reduction of the number of neutrocytes below 500/μl is referred to as ’agranulocytosis’. Such decrease in neutrophil count impairs host defense and makes the patient more vulnerable to bacterial and fungal infections, which may lead to life-threatening sepsis.

Aim. This review presents the causes of congenital and acquired neutropenia, with particular attention to drug-induced neutropenia, which may occur due to the intake of the broad spectrum of drugs, including over-the-counter drugs. The article also attempts to answer the question of how the neutropenia and agranulocytosis should be diagnosed and treated.

Methods. The publication is based on the analysis of the literature (PubMed database).

Results. It has to be emphasized that a thorough physical examination and appropriate additional tests make it possible to diagnose a disease that causes neutropenia. This allows for the implementation of appropriate therapeutic procedures, and consequently, leads to avoidance of serious infections.

 

Key words: neutropenia, neutrophils, agranulocytosis, febrile neutropenia, drug-induced neutropenia

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31