Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Społeczny aspekt nietrzymania moczu u kobiet

The social aspects of urinary incontinence of women

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 58-61

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00028

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Krystyna Klimaszewska

Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wstęp. Nietrzymanie moczu dotyczy mężczyzn i kobiet, bez względu na wiek. Jednakże kobiety znacznie częściej chorują na nietrzymanie moczu, z uwagi na budowę anatomiczną oraz funkcję biologiczną jaką pełnią. Jest powszechnie występującym zaburzeniem dotyczącym wielu kobiet, głównie w okresie okołomenopauzalnym i wzrasta wraz z wiekiem.
Cel pracy. Analiza problemu nietrzymania moczu wśród kobiet na podstawie przeglądu literatury.
Podsumowanie. U kobiet z nietrzymaniem moczu w literaturze podkreśla się związek jakości życia z uciążliwością objawów choroby oraz ograniczeniami jakie niesie ze sobą w codziennym funkcjonowaniu. Stanowi poważny problem zdrowotny i społeczny wśród kobiet. Leczenie zachowawcze we wczesnym stadium zaburzeń nietrzymania moczu, może być skuteczną formą terapii. Istnieje potrzeba prowadzenia profilaktyki oraz edukacji społeczeństwa w zakresie kształtowania właściwych postaw oraz zachowań prozdrowotnych z uwzględnieniem metod zachowawczych w leczeniu nietrzymania moczu.

 

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, kobiety, leczenie zachowawcze, jakość życia

Abstract

Introduction. Urinary incontinence refers to men and women, no matter what age they are. Due to the anatomical structure and biological function of women, they suffer from urinary incontinence more often than men. This disorder occurs widely, affecting many women, mainly in the perimenopausal age, and it increases with age. 
Aim. Analysis of the problem of urinary incontinence among women on the base of not systematic review of the literature.
Summary. In the literature, it is highlighted that urinary incontinence of women is linked between the quality of life and the onset of symptoms, including functioning limitations on daily basis. It is a serious health and social problem among women. Conservative treatment in early stage of urinary incontinence may be an effective form of therapy. There is a need to prevent and educate the society in terms of shaping appropriate attitudes and behavioral health, including conservative methods in the treatment of urinary incontinence.

 

Key words: urinary incontinence, women, conservative treatment, quality of life

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31