Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The lactation process in primiparas in early postpartum period depending on the mode of delivery. The mode of delivery and the lactation process

Przebieg laktacji u pierwiastek we wczesnym połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży. Sposób ukończenia ciąży a przebieg laktacji

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 3(60)/2017, 34-41

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00026

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Magdalena Humaj-Grysztar1, Monika Bobek2, Dorota Matuszyk2, Marzena Put3

Zakład Opieki Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/Department of Nursing and Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College in Cracow
2 Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/Department of Nursing and Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College in Cracow
3 Absolwentka kierunku Położnictwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie/Graduate of midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College in Cracow
 

Streszczenie

Cel pracy. Celem badań było ukazanie związku pomiędzy sposobem ukończenia ciąży, a przebiegiem laktacji wśród pierwiastek w okresie wczesnego połogu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 200 pierwiastek w tym 100 położnic po porodach siłami natury oraz 100 po cięciach cesarskich. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Położnice po porodach siłami natury wcześniej rozpoczynają karmienie piersią i częściej uważają je za udane (p < 0,001). Niemal wszystkie pierwiastki po cięciu cesarskim podawały dzieciom mleko modyfikowane (p < 0,001), a dokarmianie rozpoczynały wcześniej niż położnice po porodach naturalnych (p < 0,001). Brak problemów z karmieniem piersią deklarowało 15% kobiet po porodzie naturalnym i jedynie 4% położnic po cięciu cesarskim.
Wnioski. Sposób ukończenia ciąży ma wpływ na przebieg laktacji. U pierwiastek po cięciu cesarskim częściej występowały problemy z karmieniem piersią niż u położnic, które rodziły siłami natury. 

 

Słowa kluczowe: pierwiastka, poród siłami natury, cięcie cesarskie, laktacja

Abstract

Aim. The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and the course of lactation in primiparas in early postpartum period.
Material and methods. The research was conducted amongst 200 primiparas including 100 after vaginal delivery and 100 after cesarean section. The study was conducted with the method of diagnostic survey with the author’s original questionnaire as a research tool. 
Results. The women after vaginal delivery initiate breastfeeding earlier and more often find it successful (p < 0.001). Almost all the primiparas after cesarean delivery formula-fed their newborns (p < 0.001) and they started supplementary formula feeding earlier in comparison to women who had vaginal delivery (p < 0.001). Problem-free breastfeeding was declared by 15% of the respondents after vaginal delivery and 4% of those who had a cesarean section. 
Conclusions. The mode of delivery influences the lactation process. The primiparas after cesarean delivery had problems with breastfeeding more often than those after vaginal birth.

 

Key words: primipara, vaginal delivery, cesarean section, lactation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31