Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zaburzenia snu jako powszechny problem społeczny – wybrane uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne

Sleep disorders as a common social problem - selected determinants and health consequences

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 2(59)/2017, 53-57

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-00019

© 2017 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Sykut, Barbara Ślusarska, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Grzegorz Nowicki

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza uwarunkowań zaburzeń snu u osób dorosłych ich konsekwencji zdrowotnych w oparciu o przedmiotowy przegląd piśmiennictwa.
Materiał i metodyka. W pracy zastosowano metodę systematycznej analizy piśmiennictwa. Przeglądu literatury według słów kluczowych dokonano na podstawie danych zawartych w bazach wyszukiwarki internetowej Google Scholar, multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS), w bazach naukowych i branżowych polskich czasopismach elektronicznych Arianta, oraz informacji dostępnych na stronach internetowych w latach 2010-2017.
Wyniki. Niska jakość oraz zbyt mała liczba godzin snu może być zarówno konsekwencją, jak i przyczyną nadwagi i otyłości. Takie zjawiska powodują niekorzystne zmiany w układzie endokrynnym – pod postacią zaburzeń wydzielania hormonów wpływających na apetyt, stężenie glukozy we krwi i na rozwój insulinoodporności, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju chorób. Konieczne zatem staje się potrzeba edukacji pacjentów, dotycząca odpowiedniej higieny snu, tak jak redukcji nadmiernej masy ciała oraz wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
Podsumowanie. Istnieje zależność między zaburzeniami snu a zaburzeniami żywienia i chorobami somatycznymi. Zaburzenia snu mogą predysponować do otyłości, niekorzystnie wpływać na gospodarkę węglowodanową powodując wzrost insulinooporności i wzrost szansy zachorowania na cukrzycę typu 2, a także liczne schorzenia w zakresie układu krążenia.

 

Słowa kluczowe: zaburzenia snu, długość snu, nadwaga, otyłość, przegląd piśmiennictwa

Abstract

Aim. The aim of the study was to analyze determinants of the sleep disorders in adults and their health consequences based on the literature review.
Material and methods. The method of systematic analysis of literature was applied for the study. The literature review by keywords was based on the data from the Google Scholar web search databases, EBSCO Discovery Service (EDS) search engines, Arianta scientific and industry journals, and information from the years 2010-2017 available on the website.
Results. Poor quality of sleep and too few sleep hours can be both a consequence and a cause of overweight and obesity. Such phenomena cause adverse changes in the endocrine system - in the form of hormonal imbalance affecting appetite, blood glucose level and the development of insulin resistance, what in turn, leads to disease development. It is, therefore, necessary to educate patients about proper sleep hygiene, reducing excessive body weight and developing healthy eating habits.
Conclusions. There is a relationship between sleep disorders together with eating disorders and somatic diseases. Sleep disorders can predispose to obesity, adversely affect the carbohydrate balance, causing increased insulin resistance and increased chance of developing type 2 diabetes, as well as numerous cardiovascular diseases.

 

Key words: sleep disorders, sleep duration, overweight, obesity, literature review

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31