Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Standard postępowania diagnostycznoedukacyjnego dla pielęgniarek w zakresie rozpoznawania objawów starzejącego się mężczyzny

A standard diagnostic and education procedure for nurses in recognizing the symptoms of aging man

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 36-43

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0006


Agnieszka Korol1, Elżbieta Krajewska-Kułak2

1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 

Streszczenie

Wprowadzenie. W procesie starzenia się ustroju dochodzi do osłabienia funkcji wielu narządów i układów, w tym układu wydzielania wewnętrznego. Co w konsekwencji doprowadza do niedoboru hormonów męskich - androgenów, w tym testosteronu. Uważa się, iż z roku na rok, wzrasta wśród kobiet świadomość w zakresie problemów menopauzy, jednakże nadal ich wiedza o jej konsekwencjach nie jest wystarczająca. Niestety wciąż niewielki odsetek społeczeństwa ma świadomość, że taki sam problem może dotyczyć także mężczyzn. Męskie objawy przekwitania są wciąż w dużej mierze obszarem społecznego tabu, tematem, o którym nie mówi się wcale lub niewiele. Mężczyźni nie są poinformowani, uświadomieni, a zatem również gotowi na zmiany, które mają nastąpić w nich samych i ich życiu.
Cel pracy. Opracowanie standardu przygotowania pielęgniarki do postępowania diagnostyczno-edukacyjnego wobec starzejącego się mężczyzny.
Metodyka. Standard opracowano zgodnie z zaleceniami Europejskiego Ruchu na Rzecz Zapewnienia Jakości – Euro Quan.

Wyniki. Opracowano standard postępowania diagnostyczno-edukacyjnego dla pielęgniarek w zakresie rozpoznawania objawów starzejącego się mężczyzny.


Słowa kluczowe

męskie objawy przekwitania, edukacja, standard

Abstract

Introduction. In the aging process a weakening of the multiple organ systems and endocrine system occur, which in turn, leads to male hormones deficiency – androgens release, including testosterone. It is believed that the year-to-year, women awareness of the menopausal problems increases, however, their knowledge of the consequences of menopause is still insufficient. Unfortunately, only a small percentage of the population is aware that the same problem can also affect men. Male menopause symptoms are still largely an area of social taboo subject, which is not discussed at all or very little. As a consequence, men are not informed, enlightened, and therefore also ready for the changes that are to take place in themselves and their lives.
Aim. To develop a standard nurses preparation for diagnostic and education procedure concerning the aging man.
Methods. The standard was created with recommendations of The European Quality Assurance Network.
Results. The development of diagnostic and education procedure for nurses in the realm of identifying symptoms of male aging.

Key words

Symptoms of andropause, education, standard

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31