Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Physical activity among nursing students

Aktywność fizyczna wśród studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 30-35

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0005


Leona Cilar, Nina Preložnik, Gregor Štiglic, Dominika Vrbnjak, Majda Pajnkihar

Faculty of Health Sciences, University of Maribor

 

Abstract

Introduction. Nurses need to encourage patients to lead a healthy lifestyle, hence it is important that as nursing students they are already aware of the importance of physical activity. The purpose of the study was to investigate the physical activities of nursing students.
Aim. The aim of the study was to find out in what state physical activity of nursing students is and to find out what are their main reasons for lack of physical activity.
Material and methods. We conducted a cross-sectional observational study using a mixed methods design. The quantitative data was collected using the survey method with a convenience sample of 123 students and used descriptive and inferential statistics for the analysis. For the qualitative data we used a Grounded Theory Method with semi-structured interviews on purposive samples of four students.
Results and conclusions. In the quantitative part of this study we found a significantly higher proportion of outdoor physical activity in comparison to indoor physical activity (p < 0.001). The qualitative part contains the main categories of physical activity implementation, as well as three sub-categories: attitude to physical activity, barriers and incentives. Nursing students do not do physical activities regularly due to lack of time, obligations at the university, time of the year and finances.


Key words

physical activity, nursing students, mental well-being, physical well-being

Streszczenie

Wprowadzenie. Pielęgniarki powinny zachęcać swoich pacjentów do prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ już w czasie studiów stają się one świadome tego, jak ważna jest aktywność fizyczna. Przedmiotem pracy było zbadanie poziomu aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa.
Cel pracy. Celem pracy było przeanalizowanie stanu aktywności fizycznej studentów pielęgniarstwa oraz poznanie głównych przyczyn w przypadku braku takiej aktywności.
Materiał i metodyka. Przeprowadzono badanie przekrojowe z użyciem mieszanych metod badawczych. Dane ilościowe zostały zebrane za pomocą ankiety w wygodnej próbie 123 studentów, a do ich analizy zastosowano statystykę opisową i dedukcyjną. W przypadku danych jakościowych użyto teorii ugruntowanej z częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami z czworgiem celowo dobranych studentów.
Wyniki i wnioski. W części ilościowej badania dostrzeżono znacząco wyższy stosunek aktywności fizycznej uprawianej na zewnątrz do aktywności uprawianej wewnątrz (p < 0,001). Część jakościowa badania zawiera główną kategorię aktywności fizycznej oraz trzy podkategorie: stosunek do aktywności fizycznej, przeszkody i bodźce zachęcające. Studenci pielęgniarstwa nie uprawiają regularnie aktywności fizycznych z powodów, takich jak braku czasu, obowiązki na uczelni, pora roku czy finanse.

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna, studenci pielęgniarstwa, dobrostan psychiczny, dobrostan fizyczny

Piśmiennictwo/References

 1. da Silva Pires CG, Carneiro Mussi F, Borges de Cerqueira B, et al. Physical activity practice among undergraduate students in nursing. Acta Paul Enferm. 2013; 26(5): 436-443.
 2. Esposito EM, Fitzpatrick JJ. Registered nurses’ beliefs of the benefits of exercise, their exercise behaviour and their patient teaching regarding exercise. International J Nurs Pract. 2011; 17(4): 351-356.
 3. Banfield M, McGorm K, Sargent G. Health promotion in schools: A multi-method evaluation of an Australian School Youth Health Nurse Program. BMC Nurs. 2015; 21(14): 1-11.
 4. Škrbina V, Zurc J. Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo. Obzor Zdrav Neg. 2016; 50(3): 193-206.
 5. Klainin-Yobas P, He HG, Lau Y. Physical fitness, health behaviour and health among nursing students: A descriptive correlational study. Nurse Educ Today. 2015; 35(12): 1-7.
 6. Monteiro CR, Mancussi e Faro AC. Physical exercise according to nursing students’ perceptions. Lat Am Enfermagem. 2006; 14(6): 843-848.
 7. Chung-Yan Chan J. Psychological determinants of exercise behavior of nursing students. Contemp Nurse. 2014; 49(1): 60-67.
 8. Bryer J, Cherkis F, Raman J. Health-Promotion Behaviors of Undergraduate nursing Students: A Survey Analysis. Nurs Educ Perspect. 2013; 34(6): 410-415.
 9. Hawker CL. Physical activity and mental well-being in student nurses. Nurse Educ Today. 2012; 32(3): 325-331.
 10. Babić M, Sitar P, Radmilovič PH, et al. Predlogi aktivnosti za zdravo in varno delovno in bivalno okolje za študente in zaposlene na UM (TDOUM 2014-2020). Maribor: Univerza v Mariboru Center za razvoj kakovosti; 2014.
 11. Zanotti FitzGerald L. Categorization and determinants of physical activity among nursing students. J Nurs Educ Pract. 2015; 5(5): 10-20.
 12. Vrbnjak D, Pajnkihar M. Raziskave mešanih metod v zdravstveni negi. [in:] Pajnkihar M, ed. Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu. Mednarodna konferenca, 2. junij 2015. Maribor. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede; 2015. s. 30-33.
 13. Pender NJ. The Health Promotion Model. Manual. United States of America: Deep Blue; 2011.
 14. Ellis P. Understanding Research for Nursing Students. California: SAGE Publications; 2012.
 15. Corbin J, Strauss A. Basics of Qualitative Research. California: SAGE Publications; 2015.
 16. World Health Organization. Global Recommendations on Physical Acivity for Health. Geneva: World Health Organization; 2010.
 17. Code of Ethics in Health Care and supply of Slovenia. Official Journal of the Republic of Slovenia no. 52; 2014.
 18. Corbin J, Strauss A. Basics of Qualitative Research. California: SAGE Publications; 1998.
 19. Maučec Zakotnik J, et al. Z gibanjem do zdravja. Ljubljana: National institute for public health; 2016.
 20. Hosseini M, Ashktorab T, Hossein Taghdisi M, et al. Health-Promoting Behaviors and Their Association With Certain Demographic Characteristics of Nursing Students of Tehran City in 2013. Glob J Health Sci. 2015; 7(2): 264-272.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31