Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The level of emotional intelligence in undergraduate students of nursing

Poziom inteligencji emocjonalnej studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 25-29

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0004


Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková

Department of Nursing, Faculty of Health Care, University of Presov, Slovakia

Abstract

Aim. The theory of emotional intelligence provides a framework to think about all of the non-technical skills you need in order to be a good nurse. It’s often described as the potential to feel, use, communicate, recognize, remember, describe, identify, learn from, manage, understand, and explain emotions. The aim of the study was to determine the level of total global Emotional Intelligence among undergraduate students of nursing and also to check the influence of factors (the year of study, type of completed high school education) on Emotional Intelligence.
Methods. The study involved together 86 university students of nursing (average age 21.7±1.4; 96.5% females). We used the standardized questionnaire Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-SF).
Results. The results show a higher level scores achieved by nursing students in all areas EI except Self-control compared to a population norm. Students who have completed non-health’s education achieved higher level scores of Emotionality (p ≤ 0.05).
Conclusions. EI abilities are essential for the profession of nursing in both educational and clinical practice. Examination of the role of education and the development of EI abilities in student nurses are needed to support this foundation of EI research.

Key words

emotional intelligence, nursing students, nursing education

Streszczenie

Cel pracy. Teoria inteligencji emocjonalnej stanowi ramę dla wszelkich pozatechnicznych umiejętności niezbędnych w zawodzie pielęgniarki. Termin ten jest często opisywany jako zdolność wyczuwania, rozpoznawania, zapamiętywania, opisywania, identyfikowania, rozumienia i wyjaśniania emocji. Celem badania było określenie światowego poziomu inteligencji emocjonalnej wśród studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, a także sprawdzenie wpływu czynników (rok studiów, rodzaj ukończonej szkoły średniej) na inteligencję emocjonalną.
Materiał i metody. Badanie obejmowało 86 studentów kierunku pielęgniarstwo (średnia wieku 21,7±1,4; 96,5% stanowiły kobiety). Jako narzędzie użyto standardowego kwestionariusza badania Inteligencji Emocjonalnej (IE) – skróconej formy (TEIQue-SF).
Wyniki. Wyniki pokazały wyższy poziom punktowy u studentów kierunku pielęgniarstwo we wszystkich obszarach IE poza Samokontrolą w porównaniu z normą społeczeństwa. Studenci, którzy ukończyli wcześniejszą edukację nie związaną ze zdrowiem, uzyskali wyższy poziom punktowy w obszarze Umiejętności Emocjonalne (p ≤ 0,05).
Wnioski. Cechy IE są niezbędne w zawodzie pielęgniarki zarówno w praktyce edukacyjnej, jak i klicznej. Potrzebne są badania dotyczące roli edukacji i rozwijania cech IE u studentów kierunku pielęgniarstwo, aby potwierdzić wyniki niniejszego badania.

Słowa kluczowe

inteligencja emocjonalna, studenci kierunku pielęgniarswo, nauczanie pielęgniarstwa

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31