Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Health concerns of women after mastectomy

Problemy zdrowotne kobiet po mastektomii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.16, No 1(58)/2017, 5-11

Digital object identifier - Wikipedia 10.1515/pielxxiw-2017-0001


Patrycja Groszek1, Bolesław Samoliński2, Edyta Krzych-Fałta2

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

 

Abstract

Introduction. Cancer and its treatment can cause serious mental and physical disorders that greatly limit the autonomy and independence of patients and reduce their quality of life. Mastectomy violates woman‘s image both in their self-assessment and in their public reception. Among the consequences after mastectomy, there are problems in the physical sphere, which reduce everyday activities, there also appear problems with the mental state associated with the reduction of the sense of feminity.
Aim. The aim of the study was to identify health concerns of women after mastectomy.
Material and methods. The study included 40 randomly selected women after mastectomy aged over 20. The research tool used in the study was the original survey, consisting of 28 questions. The questions were designed in order to gather information about the health concerns of women after mastectomy. The analysis was performed using Statistica software.
Results. The disease changed for worse lives in 55% of women after mastectomy; 35% reported no impact and 10% of respondents admitted that the disease changed their lives for the better. The number of 22.5% of interviewees complained of frequently occurring low mood, depression and sadness, while 52.5% have experienced these emotions sometimes. Approximately 90% of respondents have been using a breast prosthesis after mastectomy. As many as 72.5% of women reported decrease in physical fitness after surgery, while 27.5% did not experience any change.
Conclusions. The mastectomy procedure has a negative impact on physical and emotional state of women.

Key words:  mastectomy, breast cancer, health concerns

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba nowotworowa i jej leczenie może być przyczyną poważnych zaburzeń psychofizycznych, które znacznie ograniczają samodzielność i niezależność chorych oraz pogarszają jakość życia. Amputacja piersi narusza obraz kobiety zarówno w jej ocenie, jak i w odbiorze społecznym. Następstwem mastektomii są problemy w sferze fizycznej, które ograniczają czynności dnia codziennego, jak i w sferze emocjonalnej - związane z obniżeniem poczucia kobiecości.
Cel pracy. Celem pracy była identyfikacja problemów zdrowotnych kobiet po mastektomii.
Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 losowo wybranych kobiet po mastektomii w wieku powyżej 20 lat. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy była autorska ankieta, składająca się z 28 pytań. Pytania miały na celu zebranie informacji na temat problemów zdrowotnych kobiet po mastektomii. Analizę wykonano w programie Statistica.
Wyniki. Choroba zmieniła życie na gorsze u 55% kobiet po mastektomii, u 35% nie wywarła wpływu, zaś 10% respondentek uznało, że choroba zmieniła ich życie na lepsze. Na częste występowanie obniżenia nastroju, przygnębienia, smutku skarżyło się 22,5% badanych, u 52,5% kobiet emocje te występowały czasami. Po zabiegu mastektomii 90% ankietowanych korzystało z protezy piersi. Zmniejszenie sprawności po operacji odczuło 72,5% kobiet, natomiast 27,5% odnotowało brak zmian.
Wnioski. Zabieg mastektomii ma negatywny wpływ na stan emocjonalny i fizyczny kobiet.

Słowa kluczowe: mastektomia, rak piersi, problemy zdrowotne

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31