Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.9, No 1/2(30/31)/2010

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers


1. Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet z województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi - 5
The knowledge and health behaviours of women from the Lodz Province in preventing of breast cancer
Renata Nita, Beata Leśniczak, Beata Słomska, Jolanta Dominowska, Grzegorz Krasomski

 

2. Ocena wpływu czynników socjo-demograficznych i medycznych na poziom sprawności funkcjonalnej pacjentów geriatrycznych - 9
The influence assessment of the socio-demographic and medical factors on the level of the functionality skills of geriatric patients
Marta Muszalik, Anna Ćwikła, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Tomasz Kornatowski

 

3. Jakość życia chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mieszkających w województwie mazowieckim i lubelskim - 17
Quality of life in asthmatic patients and in chronic obstructive pulmonary disease from Mazowsze and Lublin Province
Katarzyna Monika Kieczka

 

4. Poczucie koherencji (SOC) a depresyjność jako wyznaczniki w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia u osób hemodializowanych - 25
Sense of coherence (SOC) and depression as determinants of maintaining optimum health in hemodialized patients
Krystyna Kurowska, Katarzyna Skrzypińska, Mariola Głowacka

 

5. Wiedza pielęgniarek na temat chorób przenoszonych drogą płciową - 31
Nurses knowledge of sexually transmitted diseases
Agnieszka Markowska, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Joanna Herman, Magdalena Maksymowicz

 

6. Poczucie koherencji (SOC) a poziom posiadanej wiedzy o chorobie u osób z rozpoznanym przewlekłym zapaleniem wątroby – doniesienia wstępne - 37
Sense of coherence (SOC) and level of knowledge about the disease in patients with a diagnosis of chronic hepatitis – preliminary study
Krystyna Kurowska, Mariola Kołcon

 

7. Samoocena postaw pielęgniarek wobec śmierci - 43
Assessment of nurses’ attitudes towards death
Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Mickiewicz, Cecylia Łukaszuk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Agnieszka Bielemuk, Emilia Rozwadowska

 

8. Wiedza pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej na temat klasyfikacji wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz następstw nadciśnienia tętniczego - 51
The knowledge of community nurses on the subject of classification of blood pressure and complications of high blood pressure
Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Agata Dmowska, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik, Krzysztof Narkiewicz

 

9. Próba oceny wpływu wieku na poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród pacjentek hospitalizowanych w oddziale położniczo-ginekologicznym - 57
The influence of age on uterine cervix cancer awareness among ob-gyn inpatients
Małgorzata A. Podlińska, Małgorzata Bernacka, Joanna Gotlib

 

10. Emocje jako element postawy towarzyszący pielęgniarce w kontakcie z pacjentem umierającym - 65
Grażyna Dębska, Maria Merklinger-Soma, Grażyna Cepuch

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

11. Metody oceny bólu pooperacyjnego u dzieci upośledzonych umysłowo - 71
Methods of assessment of postoperative pain in children with impaired cognitive functioning
Emilia Pabis, Teresa Bernadetta Kulik

 

12. Propozycja wprowadzenia przedmiotu nauczania: Medycyna tropikalna i pielęgniarstwo w medycynie tropikalnej na studiach II stopnia, kierunek pielęgniarstwo przedmiotu - 75

The proposition of introducing the teaching subject: Tropical medicine and nursing in tropical medicine at master’s degree studies in nursing
Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Romuald Olszański, Wacław Nahorski, Krzysztof Korzeniewski

 

13. Opieka profesjonalna i zakres kompetencji pielęgniarek w Polsce  w świetle prawa w ostatnim stuleciu - 81

Professional care and changing responsibilities of polish nurses in the light of legal articles from the last century
Katarzyna Kieczka

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31