Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.14, No. 4(53)/2015

Spis treści/Contents

I. Prace oryginalne

Original Papers

 

1. Zachowania zdrowotne i ich wybrane predyktory a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym uzależnionych od alkoholu - 5

The health behaviors and their selected predictors vs. the quality of women`s life in perimenopausal period on the example of women addicted to alcohol

Mariola Banaszkiewicz, Anna Ciecieląg, Anna Andruszkiewicz, Katarzyna Betke, Alicja Marzec

 

2. Parents’ decisions regarding vaccines and professional education about vaccinations - 10

Decyzje wakcynologiczne rodziców a profesjonalna edukacja o szczepieniach

Anna Bednarek

 

3. Wiedza i postawy studentów wobec osób w stanie terminalnym - 15

Knowledge and attitudes of students towards individuals in terminal condition

Aneta Grochowska, Halina Sopel, Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz, Urszula Romanowska

 

4. Empatia i asertywność pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad pacjentami chorymi somatycznie - 20

Empathy and assertiveness of nurses providing care to patients with psychological and somatic disorders

Helena Motyka, Katarzyna Motyka

 

5. Analiza porównawcza satysfakcji z pracy i życia pielęgniarek pracujących w systemie tradycyjnym i Primary Nursing - 24

A comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing

Dorota Pilch, Mirela Sienkiewicz, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Daria Schneider-Matyka

 

6. The attitudes of parents towards children with cerebral palsy - 28

Postawy rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Beata Ewa Zych, Grażyna Cepuch

 

7. The use of dietary supplements by the elderly - 33

Stosowanie suplementów diety przez osoby w wieku starszym

Iwona Oskędra, Ewa Broszkiewicz, Beata Ewa Zych

 

8. Problem agresji wśród pracowników ochrony zdrowia - 39

The problem of aggression among health care workers

Anna Jurczak, Anna Włoś, Sylwia Wieder-Huszla, Dorota Branecka-Woźniak, Elżbieta Grochans

 

9. Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek/rzy funkcjonariuszy Służby Więziennej a czynniki ją warunkujące - 44

The professional and social position of nurse officers in Prison Service and the determining factors

Violetta Cebulska, Violetta Koźlak, Anetta Pollok, Violetta Jachimowicz, Robert Koźlak

 

10. Stan funkcjonalny pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu dyskopatii odcinka lędźwiowego kręgosłupa - 50

The functional status of patients undergoing surgical treatment for discopathy of lumbar spine

Małgorzata Kołpa, Elżbieta Zawiślak, Beata Jurkiewicz, Aneta Grochowska

 

11. Assessment of satisfaction with the quality of conventional treatment In patients with diagnosed civilisation diseases in the contex of professional nurse competences - 55

Ocena zadowolenia z jakości leczenia konwencjonalnego u pacjentów z rozpoznanymi wybranymi chorobami cywilizacyjnymi w kontekście kompetencji zawodowych pielęgniarki

Beata Ogórek-Tęcza, Natalia Zachara

 

12. Analiza porównawcza przebiegu kształcenia e-learningowego studentów pielęgniarstwa w zakresie rzetelności w badaniach naukowych. Kształcenie e-learningowe - 63

A comparative analysis of the progress of e-learning education of nursing students in the field of reliability in scientific research. E-learning education

Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

 

13. Czynniki sprzyjające utrzymaniu ciąży wśród kobiet hospitalizowanych z powodu zagrażającego poronienia - 69

Factors favoring pregnancy continuation among women hospitalized due to miscarriage threat

Kazimiera Płoch, Małgorzata Dziedzic, Dorota Matuszyk, Ewelina Frączek

 

14. Poczucie zadowolenia z życia studentów pielegniarstwa - 75

The sense of life satisfaction of nursing students

Joanna Zalewska-Puchała, Agata Sowa, Anna Majda, Iwona Bodys-Cupak

 

15. Health behaviors in late adolescence - 81

Zachowania zdrowotne w okresie późnej adolescencji

Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Anna Dajer

 

16. Sleep disturbances in nurses enrolled in part-time studies - 86

Problem zaburzenia snu u pielęgniarek kształcących się na studiach niestacjonarnych

Lucyna Tomaszek, Grażyna Cepuch, Beata Fugie

 

17. Stres i relacje interpersonalne w pracy zawodowej pielęgniarek na przykładzie badanej grupy - 93

Stress and interpersonal relationships in nursing work on the example of the study group

Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Marzanna Siudak

 

18. Postawy i wiedza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec szczepień ochronnych - 98

Attitudes and knowledge of preschool children’s parents about preventive vaccinations

Anita Orzeł-Nowak, Natalia Bińkiewicz-Śmiałek, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska


II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

19. Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP w świetle medycznych modeli komunikacyjnych - 103

Moral values contained in the code of professional ethics of nurses and midwives in Poland in the light of medical communication models

Marta Szabat

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31