Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.14, No. 3(52)/2015

Spis treści/Contents

I. Prace oryginalne

Original Papers

 

1. Wiedza pielęgniarek na temat czerniaka i jego profilaktyki - 5

Knowledge of nurses about the malignant melanoma and it prevention

Anna Trzaskuś, Przemysław Zając, Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak

 

2. Przygotowanie pielęgniarek do radzenia sobie z problemami opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową - 11

The preparation of nurses to coping with cancer patients care problems

Anna Marciniak, Barbara Ślusarska

 

3. Opinie pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych - 16

Nurses opinions about patients’ spiritual needs

Krystyna Florek-Tarczoń, Urszula Romanowska

 

4. Doniesienie wstępne kulturowej adaptacji i walidacji psychometrycznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki - 22

Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) – a preliminary report

Magdalena Brodowicz, Danuta Zarzycka

 

5. Ocena osiąganych efektów kształcenia przez studentów kierunku Położnictwo na studiach niestacjonarnych II stopnia - 28

Evaluation of learning outcomes achieved by Midwifery students at part-time studies of the second degree

Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

 

6. The preparation of a selected parents population to take care of the child with asthma - 35

Przygotowanie wybranej populacji rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z astmą oskrzelową

Teresa Olszańska, Jolanta Witanowska, Beata Jarecka

 

7. Reflective practice in the professional development of working nurses - 41

Refleksyjna praktyka w rozwoju zawodowym pracujących pielęgniarek

Tomasz Zdanowicz, Tomasz Cuber, Beata Dobrowolska

 

8. Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego – opinia młodzieży - 46

Nursing as a profession of public trust - young people’s opinion

Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Monika Owczarska, Barbara Ślusarska


II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

9. Pielęgniarka – lider czy przywódca? - 51

Nurse – leader or manager?

Anna Ksykiewicz-Dorota

 

10. Astma u dzieci – aktualne rekomendacje i zalecenia edukacyjne dla pielęgniarek - 54

Asthma in children –  current recommendations and education options for nurses

Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła

 

11. Etyczne i psychospołeczne aspekty robotyzacji medycyny - 60

The ethical and psychosocial aspects of robotization of medicine

Jarosław Sak, Janusz Kidacki, Barbara Zarębska, Elżbieta Suchodolska

 

12. Zawód położnej we Włoszech - 65

A midwife in Italy

Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak

 

13. Pielęgniarstwo rehabilitacyjne w Polsce – zasadność, celowość i możliwości - 69

Rehabilitation specialty nursing in Poland – is it justified?

Diana Słota, Joanna Niezbecka, Mirosław Jabłoński

 

14. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie - 74

The specificity of the nursing care of elderly patient treated surgically

Agnieszka Ulatowska, Grażyna Bączyk, Elżbieta Włodarczyk, Małgorzata Bosacka


III. RECENZJE, OMÓWIENIA

Reviews and Reports

 

15. Recenzja książki pt.„Moralność w kontekście społecznym” autorstwa Ks. Prof. Janusza Mariańskiego, Wyd. NOMOS, Kraków 2014 - 81

Barbara Ślusarska

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31