Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.14, No. 2(51)/2015

Spis treści/Contents

I. Prace oryginalne

Original Papers

 

1. Jakość życia chorych z astmą oskrzelową leczonych immunoterapią swoistą  – 5

Quality of life in patients with bronchial asthma treated with specific immunotherapy

Agnieszka Gniadek, Iwona Malinowska-Lipień, Paulina Solarz, Elżbieta Marcisz

 

2. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat szczepień ochronnych – 11

Measuring nurses’ knowledge of preventive vaccination

Elżbieta J. Różalska, Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib

 

3. Analiza poziomu i rodzaju wsparcia kobiet w okresie okołomenopauzalnym 18

Analysis of the level and type of the support peri-menopausal women receive

Katarzyna Kanadys, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Henryk Wiktor

 

4. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej – 24

Measuring nurses’ knowledge about the principles of civil and criminal liability

Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Renata Krupińska-Gawot

 

5. Ocena znajomości podstaw fizjoterapii oddechowej studentów pielęgniarstwa i położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 31

Measuring the knowledge of respiratory physiotherapy among students of Nursing and Midwifery at the Medical University of Lodz

Ewa Szczepaniak-Kucharska, Andrzej Zieliński

 

6. Analiza antyplagiatowa prac zaliczeniowych dotyczących praw pacjenta przygotowanych przez studentów kierunku Pielęgniarstwo – 36

Anti-plagiarism analysis of exam projects concerning Patients’ rights prepared by the students of Nursing

Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

 

7. Nadwaga i otyłość wśród dzieci sześcioletnich w gminie Łazy – 42

Overweight and obesity among children at the age of six in Łazy

Małgorzata Gajdek, Anna Jacek, Anna Wróbel

 

8. Analiza wyników badania bakteriologicznego popłuczyn oskrzelowych pacjentów z chorobami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób obturacyjnych płuc – 45

The analysis of bacteriological examination of bronchial washings in patients with respiratory track diseases with special respect to obstructive pulmonary diseases

Anna Andrychiewicz, Anita Borowiecka, Jerzy Soja, Krzysztof Sładek

 

9. Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej i wpływ rodziny na to zachowanie – 50

Dietary habits of secondary school young people and the influence of the family on this behavior

Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak, Małgorzata Kołpa, Kazimiera Moździerz, Agata Kotara

 

10. Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach intensywnej terapii – 56

Burnout syndrome among nurses working in intensive care units

Katarzyna Gwarda, Zofia Sienkiewicz, Anna Kaczyńska, Joanna Gotlib

 

11. Satysfakcja personelu medycznego z wykonywanej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek – 61

Job satisfaction among medical staff with particular reference to the nurses

Dorota Kozak-Putowska, Michał Putowski, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik

 

12. Risk of attrition from Bachelor’s degree of Nursing programme – predictive evaluation – 66

Ryzyko nieukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – ocena predykcyjna

Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib


II. PRACE POGLĄDOWE

Theoretical Papers

 

13. Krótka historia laparoskopii i rozwoju technik małoinwazyjnych – 73

A brief history of the development of laparoscopy and minimally invasive techniques

Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek, Agnieszka Kruk

 

14. Pielęgniarka w systemie państwowego ratownictwa medycznego – 77

The nurse versus the national system of emergency medical services

Małgorzata Gajdek, Anna Jacek, Anna Wróbel

 

15. Postawy studentów i pracowników opieki zdrowotnej wobec osób niepełnosprawnych – przegląd doniesień – 84

Students’ and health care professionals’ attitudes towards people with disabilites – a review of reports

Magdalena Strugała, Aleksandra Zielińska, Marian Majchrzycki

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31