Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.14, No. 1(50)/2015

Spis treści/Contents

Prace oryginalne

Original Papers

 

1. Ocena wiedzy członków rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia leczonego w oddziale intensywnej terapii - 5

Assessment of Knowledge of Family Members about Rights of Patients in Medical Emergency Situations in the Intensive Care Unit

Magdalena Gocel, Anna Kaczyńska, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Aneta Król, Joanna Gotlib

 

2. Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego z pacjentem w materiale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - 11

Activities of Medical Emergency Teams with the patients in the material of Regional Directorate of Emergency Medical Services in Lublin

Anna Aftyka, Ewa Rudnicka-Drożak

 

3. Ocena wiedzy pielęgniarek na temat Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 16

Assessment of knowledge of Mental Health Act among nurses

Marzena Wójcik, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Grzegorz Stachacz, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib

 

4. Skala pielęgniarskich kompetencji społecznych - 22

Scale of social competence nursing

Renata Rabiasz, Hanna Kachaniuk

 

5. Wiedza pacjentów z cukrzycą na temat pierwszych objawów zespołu stopy cukrzycowej - 28

Knowledge of diabetic patients on the first symptoms of diabetic foot

Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Anna Ignaczak

 

6. Wiedza mieszkańców wsi na temat raka jelita grubego - 33

Awareness of breast cancer among rural residents

Aneta Dmowska-Pycka, Katarzyna Adamiak

 

7. Ocena wiedzy pielęgniarek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej - 38

Awareness of professional responsibilities among nurses of Międzylesie Specialist Hospital

Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Teresa Kanabrodzka-Osiecka, Lucyna Iwanow


Prace poglądowe

Review Papers

 

8. Standard opieki okołoporodowej nad pacjentką zakażoną wirusem C zapalenia wątroby: projekt - 46

Care standards of patient infected with hepatitis C virus  in perinatal period: project

Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak

 

9. Jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - 50

Quality of life in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus

Emilia Paszkiewicz-Mes


RECENZJE, OMÓWIENIA
Reviews and Reports

 

10. Refleksja nad lekturą książki pt. „Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej” pod red. Joanny Zalewskiej-Puchały i Anny Majdy, Wyd. MOIPiP, Kraków 2014 - 56
Danuta Zarzycka

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31