Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.12, No 4 (45)/2013

Spis treści/Contents

PRACE ORYGINALNE  Original Papers

 

5. Stan wiedzy personelu pielęgniarskiego odnośnie udzielania świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta

The knowledge of nursing staff regarding the provision of health care services without the consent of the patient

Ewelina Augustynek, Anna Jacek

11. Profilaktyka wypalenia zawodowego u pielęgniarek
Prevention of burnout in nurses

Sebastian Cielebąk, Beata Dey, Łukasz Hołubiuk, Zofia Sienkiewicz, Jacek Imiela

17. Ocena stanu fizycznego i psychospołecznego osób starszych z wykorzystaniem skali NOSGER

Evaluation of physical and psychosocial state of elderly using the NOSGER scale

Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Hanna Kachaniuk, Robert Ślusarz, Jadwiga Burian, Zofia Sienkiewicz

21. Opinia pielęgniarek na temat współpracy w zespole pielęgniarskim
Opinion of nurses about nursing team co-operation in

Ewa Stychno, Kinga Kulczycka


PRACE POGLĄDOWE  Theoretical Papers

 

27. Przegląd badań na temat jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Review of research on quality of life patients with rheumatoid arthritis

Olga Ochyńska, Magdalena Pieniacka

31. Znaczenie i charakterystyka prawidłowego żywienia w okresie niemowlęcym
Significance and characteristics of proper nutrition in infancy

Anna Bednarek

37. Koncepcja refleksyjnej praktyki i jej zastosowanie w pielęgniarstwie. Wprowadzenie w zagadnienie
The concept of reflective practice and its application to nursing. Introduction to the subject

Tomasz Zdanowicz, Tomasz Cuber†, Beata Dobrowolska


Prace kazuistyczne  Case Study

 

43. Guz podścieliskowy żołądka typu GIST jako nietypowa przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego – studium przypadku klinicznego

Gastrointestinal stromal tumor of the stomach as an atypical cause of bleeding from the upper digestive tract – a case report

Agnieszka Szymczyk, Monika Kotarska, Katarzyna Nagórna, Jerzy Baraniak

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31