Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.12, No 1 (42)/2013

Spis treści/Contents

PRACE ORYGINALNE  Original Papers

 

5. Analiza częstości występowania zawału serca i postępowanie zespołów ratownictwa

medycznego w powiecie brzeskim w latach 2010 i 2011

The analysis of frequency of heart at tacks and interventions of medical rescue teams in Brzesko District in years 2010-2011

Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz, Beata Wilk-Łoboda

9. Pielęgniarstwo jako kierunek zamawiany – działania podejmowane w perspektywie finansowej 2007-2013 i planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Nursing as an ordered specialty – the actions undertaken in the financial perspective for 2007-2013

and planned fori mplementation in the financial perspective for 2014–2020

Dorota Zinkowska, Beata Cholewka, Irena Wrońska

15. Jakość życia pacjentów zreumatoidalnym zapaleniem stawów – doniesienie wstępne

Quality of life of the patients with rheumatoid arthritis – preliminary result

Justyna Moćko, Patrycja Zurzycka

21. Przygotowanie położnej do samodzielnej opieki nad kobietą ciężarną w opinii mieszkańców regionu wschodniego

Preparation of midwife for independent care for a pregnant woman in the opinion of the inhabitants of the eastern region

Grażyna Iwanowicz-Palus, Ewa Golonka, Agnieszka Bień, Grażyna Stadnicka

27. Próba oceny wiedzy studentów Pielęgniarstwa na temat wirusa HIV i zagadnień dotyczących AIDS

Tentative assessment of the awareness of HIV and AIDS -related issues among students of Nursing Faculty

Agata Symon, Joanna Gotlib

33. Rola położnej w kontakcie z rodzicami dziecka przebywającego w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej

The role of amid wife in the contact with parents of a new born who is staying in the Neonatal Intensive Care Unit

Elżbieta Porada, Renata Raś, Dominika Pasierb, Jolanta Wała

39. Samodzielność zawodowa położnej w opinii społeczeństwa – ocena stanu płodu

The midwife’s professional independence in the opinion of society – condition of fetus

Grażyna Iwanowicz-Palus, Ewa Golonka, Agnieszka Bień, Grażyna Stadnicka


PRACE POGLĄDOWE  Theoretical Papers

 

45. Studia pomostowe dla pielęgniareki położnych w Polsce – implementacja Dyrektywy 36 – założenia i efekty

Bridging studies for nurses and midwives in Poland – Implementation of the Directive 2005/36/EC –assumptions and results

Beata Cholewka, Dorota Zinkowska, Irena Wrońska

49. Perspektywa globalna i krajowa edukacji kobiet w zakresie karmienia naturalnego

The global and national perspective of women’ seducation on breast feeding

Marta Estera Kowalska, Paweł Kalinowski, Urszula Bojakowska

53. Znaczenie psychoedukacji w leczeniu schizofrenii

The role of psychoeducationin the treatment of schizophrenia

Emilia Paszkiewicz-Mes

59. Uchyłkowatość jelita grubego

Colonic diverticula

Ewa Płachecka


RECENZJE, OMÓWIENIA   Reviews and reports

 

63. Recenzja książki pt.„Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana”Janusza Mariańskiego

Review of the book “Marriage and family in consciousness of high school youth – stability and changes” by Janusz Mariański

Violetta Mianowana

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31