Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.11, No 4(41)/2012

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

1. Potrzeby edukacyjne pacjentów zakwalifikowanych do koronarografii - 5

Educational needs of the patients qualified for coronarography

Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Beata Ogórek-Tęcza, Aneta Grochowska, Jadwiga Jordanek

2. Pielęgniarskie studia licencjackie - wyobrażenia i rzeczywistość - 11

The first degree studies of nursing – perceptions and reality

Małgorzata Fraś, Agnieszka Turbiarz, Jolanta Kolonko, Monika Kadłubowska, Beata Kudłacik

3.  Wybrane aspekty satysfakcji pacjentów z pobytu w oddziałach chorób wewnętrznych szpitala w Krakowie - 17

Selected aspects of patient satisfaction resulting from the stay in the internal medicine wards of a hospital in Krakow

Agnieszka Gniadek, Iwona Malinowska-Lipień, Marta Zaniewska, Maria Cisek

4. Jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu - 23

The quality of life women with an incontinence

Alicja Kamińska, Agnieszka Kurzeja, Beata Ogórek-Tęcza

5. Kształtowanie postaw rodzicielskich oraz umacnianie więzi między partnerami – edukacyjna rola Szkoły Rodzenia - 29

Shaping of parental attitudes and strengthening the ties between partners – educational role of the school of birth

Katarzyna Kłopocka-Rutka

6. Komunikowanie się z chorym u kresu życia w opinii pielęgniarek - 35

Communicating with patients at the terminal stage in nurses’ opinion

Maria Lipińska, Krystyna Maj, Urszula Romanowska

7. Poczucie sensu życia u osób chorych przewlekle - 41

Purpose of life in the chronically ill patients

Beata Ogórek – Tęcza, Agata Ratoń, Alicja Kamińska, Iwona Bodys-Cupak

8. Ocena wiedzy uczniów szkół krakowskich na temat hospicjum i wolontariatu - 47

Appraisal of knowledge of the pupils attending schools in Krakow about a hospice and volunteering

Maria Siwek, Izabela Chmiel, Aleksandra Dumańska

9. Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 55

Physical activity among students of the University of the Third Age (U3A)

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Joanna Zacharska, Lucyna Gazdowicz

10. Wpływ poziomu empatii na postrzeganie relacji pielęgniarka - pacjent z innego obszaru kulturowego - 61

The effects of empathy level on the perception of relationship: a nurse and a patient from a different cultural area

Beata Ogórek-Tęcza, Alicja Kamińska, Monika Matusiak, Renata Skupnik

11. Jakość życia chorych z zespołem wyniszczenia nowotworowego - 67

Quality of life of patients with cancer cachexia syndrome.

Renata Stępień, Irena Wrońska, Grażyna Wiraszka, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Magdalena Pietrala

12. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo z województwa małopolskiego - 73

Perception of the nursing profession by the society of the Malopolska voivodeship.

Maria Siwek, Izabela Chmiel, Katarzyna Dzierga

13. Przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki w opinii absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - 79

Preparation to nursing profession seen by the graduates of State Higher Vocational School in Tarnow

Urszula Romanowska, Krystyna Maj, Maria Lipińska

14. Ocena jakości życia kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi zrzeszonych w klubach amazonek - 85

The evaluation of life quality of women after the surgical treatment of breast cancer associated in the amazons’ clubs.

Julita Tomalska, Agata Trytko, Dorota Ogarek, Joanna Schmidt, Marta Bibro, Małgorzata Łaczek- Wójtowicz, Katarzyna Wódka

15. Jakość życia pacjentów z rozpoznaną chorobą afektywną jednobiegunową w fazie depresji w okresie remisji - 91

Quality of life in patients diagnosed with unipolar affective disorder in depression phase in remission

Beata Ogórek – Tęcza, Małgorzata Sulisz, Alicja Kamińska

16. Ocena aktywności fizycznej młodzieży akademickiej - 97

Evaluation of physical activity of university students

Ewa Smoleń, Lucyna Gazdowicz

17. Znaczenie edukacji zdrowotnej w zmniejszeniu powikłań u osób z cukrzycą - 103

The importance of health education in reducing complications among people with diabetes

Teresa Marzena Tomaszewska, Małgorzata Wojciechowska

18. Jakość życia po wszczepieniu stymulatora serca w opinii pacjentów - 109

The quality of life after implantation of a pacemaker in patients’ opinion

Maria Siwek, Monika Topór, Maria Mika

19. Jakość życia ludzi starszych mieszkających w domach rodzinnych i placówkach opiekuńczo-leczniczych - 117

The quality of life of older people living in homes and in nursing homes

Alicja Kamińska, Aleksandra Bryła, Iwona Bodys-Cupak

20. Dawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych - 122

Organ donation and transplantation of organs in the opinion of nursing students of bridging course.

Urszula Romanowska, Dorota Lizak, Jerzy Jaśkiewicz, Maria Lipińska

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

21. Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów - 129

The role of nurse in education environment in creating health attitudes of students.

Dorota Lizak, Mariola Seń, Edyta Laska

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31