Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.11, No 3(40)/2012

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

1. Wprowadzanie różnych metod nauczania uwzględniając style uczenia się studentów pielęgniarstwa - 5
Introduction of different teaching methods to take account of learning styles of nursing care students

Barbara Donik, Mateja Lorber, Klavdija Čuček Trifković, Majda Pajnkihar, Barbara Kegl, Jadranka Stričević

2. Innowacje i wyzwania w edukacji pielęgniarskiej dla praktyki klinicznej – synonim dobrej praktyki - 9
Innovations and challenges in the education of nurses for clinical practice – synonym of good practice

Divna Kekus, Milijana Matijevic, Zvonko Dimoski, Dragana Terzic Markovic, Ivana Nesic, Majda Pajnkihar

3. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej – badania w grupie pielęgniarek i pacjentów - 13
Patient satisfaction with nursing care – survey among nurses and patients

Zvonko Dimoski, Biljana Majstorovic, Sanja Stanisavljevic, Divna Kekus

4. Umiejętności społeczne kobiet biorących udział w kursie dla opiekunek środowiskowych w zakresie empatii i asertywności w aspekcie poczucia bezpieczeństwa pacjenta - 19
Social skills of women attending a course for community nurses. Empathy, assertiveness and patient security

Marzena Sobczak, Anna Maksimczyk

5. Skuteczność pielęgniarskich mentorów klinicznych - 23
Effectiveness of nursing clinical mentors

Robert Lovrić, Nada Prlić, Ivana Barać, Jadranka Plužarić

6. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów neurologicznych - 31
Assessment of nursing care quality in a cohort of neurological patients: cross sectional study

Ivana Nešić, Milijana Matijević

7. Poprawa zdolności i możliwości w zakresie badań naukowych pielęgniarek, położnych oraz innych przedstawicieli personelu medycznego. Ocena wpływu Raportu Finch’a (2007) - 35
Improving capacity and capability in research for nurses, midwives and allied health professionals. Assessing the impact of the Finch Report (2007)

Christine Sylvia Jackson, Tony Butterworth

8. Wybór modeli i kryteriów analizy i oceny teorii pielęgniarstwa - 41
Selection of the models and criteria for analysis and evaluation of nursing theory

Majda Pajnkihar, Barbara Donik, Klavdija Čuček Trifković, Barbara Kegl, Nada Prlić, Rade Radić, Jadranka Stričević

9. Subiektywna ocena stanu zdrowia i ocena przygotowania do samoopieki wśród osób chorych na przewlekłą chorobę nerek i chorych na cukrzycę - 47
Subjective assessment of health status, score preparation for self-caring among patients suffering from chronic kidney disease and ill from diabetes

Alicja Marzec, Lech Walasek, Anna Andruszkiewicz

10. Wiedza ratowników medycznych dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy - 53
Knowledge of paramedic staff concerning the risk in their work place

Kinga Kulczycka, Katarzyna Mędzelewska

11. Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego w zawodzie pielęgniarskim - 59
Reasons for taking up postgraduate education by nurses

Renata Bogusz, Anita Majchrowska

12. Analiza obciążenia psychicznego na stanowisku pracy pielęgniarki - 65
Analysis of mental workload of a nurse in the workplace

Kinga Kulczycka, Ewa Stychno

13. Wykształcenie a status społeczny pielęgniarki - 71
The education and the social status of the nurse

Mariola Głowacka, Marta Mejsner, Marzena Humańska

14. Oczekiwania pielęgniarek wobec kształcenia podyplomowego - 75
Nurses’ expectations towards postgraduate education

Anita Majchrowska, Renata Bogusz

15. Kształcenie praktyczne pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Uniwersytet Nowoczesny – Współpraca” – opinie studentów - 81
Practical training of nurses and midwives within the project “The Modern University– Cooperation” – the students’ opinions

Grażyna Stadnicka, Katarzyna Kocka, Marta Nazaruk-Napora, Monika Jarczyk

16. Motywy podjęcia studiów pomostowych przez pielęgniarki– doniesienie wstępne - 87
Motives to take up bridging courses by nurses – preliminary study

Anna B. Pilewska–Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Łukasz Kozak, Agnieszka Bałanda-Bałdyga

17. Znaczenie dzienniczka praktyk studenta pielęgniarstwa w edukacji klinicznej - 91
The importance of booklet nursing student in clinical practice

Barbara Kegl, Metka Harih, Majda Pajnkihar, Jadranka Stričević, Mateja Lorber, Klavdija Čučeč Trifković, Barbara Donik

18. Wpływ członków zespołu terapeutycznego na satysfakcję pielęgniarek ze swojej pracy - 97
Influence of team members on nurses’ satisfaction with their own work

Dragana Terzic Markovic, Radmila Rankovic Vasiljevic

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

19. Komunikacja interpersonalna – podstawowa umiejętność we współczesnym pielęgniarstwie - 101
Communication – the essential skill in contemporary nursing

Divna Kekus, Sanja Stanisavljevic, Andjelka Lazarevic, Aleksandra Dragumilo

20. Związki uczulające zawarte w preparatach do pielęgnacji skóry - 105
Compounds causing allergies in cosmetics

Katarzyna Orzeł, Monika Ko walczyk, Agnieszka Barańska, Jolanta Kwiatek

21. Pojęcie osobistego i zawodowego upodmiotowienia pielęgniarek - 109
The concept of personal and professional powerment of nurses

Sanja Stanisavljevic, Divna Kekus, Zvonko Dimoski, Biljana Majstorovic, Dragica Stojanovic

22. Przekształca nie personelu pielęgniarskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki: znaczenie studiów pielęgniarskich - 113
Transforming the Nursing Work force in the United States: The Value of Baccalaureate Preparation in Nursing

Dianne Cooney Miner

23. Sen u dzieci specjalnej troski - 117
Sleep and children with special needs

Ivanka Limonšek

 

III. ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Sponsored article

 

24. Rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie zarządzania na podstawie transferu innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych z Francji i Rumunii - 123
Transferring modern skills in nursing management from France and Romania

Magda Mańkowska

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31