Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.11, No 2(39)/2012

Spis tresci/Contents

I. PRACE ORYGINALNE
Original Papers

 

1. Porównanie wiedzy i opinii kobiet ciężarnych oraz kobiet po porodzie na temat porodów rodzinnych – doniesienie wstępne - 5
The Comparison of Knowledge and Opinion of Pregnant and Postpartum Women about the Family Birth - a Preliminary Report

Ewa Kempista, Joanna Gotlib

2. Proces pielęgnowania pacjenta z SM według modelu Calisty Roy - 11
Patient care process model of MS by Roy Calisty

Emilia Kłos

3. Objawy uboczne u pacjentów z nowotworem jelita grubego leczonych chemioterapeutykami - 15
Side effects of chemotherapy in colorectal cancer

Wojciech Zegarski, Aldona Świetlik, Iwona Głowacka, Dominika Kozak

4. Wpływ cyklu kształcenia studentek pielęgniarstwa na świadomość o zakażeniach przenoszonych drogą płciową - 21
Influence of education cycle on the awareness of nursing students about sexually transmitted diseases

Seweryn Haratyk, Anita Kocięba-Łaciak

5. Empatia a wypalenie zawodowe w grupie pielęgniarek. Wyzwania dla procesu kształcenia - 27
Empathy and burnout among nurses. Challenges to the education process

Anna Andruszkiewicz, Marzena Sobczak, Mariola Banaszkiewicz

6. Organizacja pracy ambulatorium w projekcie ECAP z punktu widzenia pielęgniarki - 31
Organization of the work of an outpatient clinic in the ECAP (Epidemiology of allergic disorders in Poland) project from a nurse`s point of view

Edyta Krzych-Fałta, Bożena Rojek, Bolesław Samoliński

7. Bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów a zakażenia dróg moczowych - 35
The hospitalized patients’ safety and urinary tract infections

Agnieszka Maria Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota

8. Motywacja do podnoszenia kwalifikacji na studiach niestacjonarnych I stopnia i ocena przygotowania pielęgniarek uzyskujących tytuł licencjata do sprawowania profesjonalnej opieki - 43
The motivation for raising the qualifications on the first-cycle extramural studies and preparation evaluation of the nurses receiving the Bachelor's Degree for the exercise of professional health care

Beata Ogórek-Tęcza, Renata Skupnik, Monika Matusiak

9. Komu może przynieść korzyść asertywność pielęgniarki? - 49
Who May benefit from nurses’ assertiveness?

Marzena Sobczak, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

10. Zawroty głowy jedną z przyczyn upadków u osób w starszym wieku - 53
Dizziness as one of the causes of falls in the elderly

Dominika Gębka, Kornelia Kędziora-Kornatowaka, Marta Podhorecka

11. Przedwczesne macierzyństwo - 57
Early motherhood

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Celina Łepecka-Klusek

12. Egzaminowanie w przebiegu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz propozycja impelmentacji egzaminowania typu OSCE - 63
Examination in the course of postgraduate education of nurses and midwives and a proposal for implementation the OSCE – type examination

Katarzyna Woźniak

13. Edukacja położnych w Belgii – kształcenie na kierunku położnictwo w Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) w Kortrijk - 69
Midwifery studies in Belgium – midwifery education program at Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) in Kortrijk, Belgium

Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Magdalena Korżyńska

14. Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych przy użyciu Early Warning Score jako element zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi w trakcie hospitalizacji – przegląd literatury - 73
Monitoring vital signs using early warning scoring system as a part of patient’s safety – revive of the literature

Maria Gorzkowska

15. Zastosowanie kwasu hialuronowego w medycynie i kosmetologii - 77
Usage of hyauloronic acid in medicine and cosmetology

Monika Kowalczyk, Joanna Matuszek, Jolanta Kwiatek

16. Zastosowanie fitohormonów w medycynie i kosmetologii - 81
Phytohormones in medicine and cosmetology

Joanna Matuszek, Katarzyna Orzeł, Jolanta Kwiatek

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31