Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.10, No 3(36)/2011

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Zachorowania zdrowotne osób starszych

Health behaviors in elderly population

Ewa Smoleń, Lucyna Gazdowicz, Anita Żyłka-Reut

 

2. Ocena czasu od wystąpienia incydentu udaru mózgu do uzyskania pomocy medycznej w populacji regionu świętokrzyskiego

Evaluation of the time since the occurrence of stroke incident to medical assistance provision in the population of the Świętokrzyskie region

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk, Dorota Maciąg

 

3. Opłaty pobierane przez uczelnie od uczestników Projektu pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

The fees collected by the educational institutions from the participants of the System Project under the name „Professional training of nurses and midwives as part of bridging studies”, which is co-funded from the European Social Fund as part of the Human Capital Operational Programme

Dorota Zinkowska

 

4. Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ranach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stan realizacji (na 30.06.2011)

System Project under the name „Professional training of nurses and midwives as part of bridging studies” co-funded from the European Social Fund as part of the Human Capital Operational Programme – execution status (as of 30.06.2011)

Beata Cholewka

 

II. PRACE POGLĄDOWE
Theoretical Papers

 

5. Rola położnej rodzinnej w środowiskowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem – dokumentacja procesu pielęgnowania

The family midwife’s role in environmental health care over new-born child – the records of the nursing process

Irena Fiedorczuk, Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz

 

6. Leczenie żywieniowe dzieci przedwcześnie urodzonych, hospitalizowanych Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem zadań pielęgniarki

Nutritional treatment of prematurely born children hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit with particular attention to nurse’s tasks

Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Witold Lesiuk, Leszek Lesiuk

 

7. Przegląd narzędzi oceny poziomu pielęgnowania chorego w lecznictwie stacjonarnym

Review of instruments for evaluation of nursing care quality in inpatient care

Lidia Sierpińska

 

8. Deklaracje europejskie i ich wpływ na współczesne kształcenie pielęgniarskie

The European declarations and their influence on contemporary nursing education

Tomasz Cuber, Katarzyna Figlarska, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31