Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.10, No 2(35)/2011

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE

Original Papers

 

1. Ocena zdolności ludzi starszych do samoobsługi i samoopieki z uwzględnieniem zachowań żywieniowych - 5

The assessment of older people’s abilities to self-service and self-care with regard of nutritional behaviours

Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Anna Klich, Barbara Kubik, Małgorzata Kołpa

 

2. Poczucie koherencji u pacjentów chorych na hemofilię. Badania wstępne - 11

Sense of coherence among patients with hemophilia. Preliminary studies

Iwona Malinowska-Lipień, Agata Reczek, Tomasz Brzostek, Anna Belska, Ewa Kawalec

 

3. Postawy ratowników medycznych wobec śmierci – doniesienie wstępne - 17

Paramedics’ attitudes to death – preliminary study

Maria Merklinger-Soma, Mirosława Dzikowska, Grażyna Dębska

 

4. Wiedza i świadomość mieszkańców małego miasta w zakresie profilaktyki depresji - 23

Knowledge and awareness of citizens of small town on depression prevention

Barbara Kubik, Malgorzata Kołpa, Malgorzata Schlegel-Zawadzka

 

5. Zachowania zdrowotne pacjentów z otyłością i nadwagą - 27

Health-related behaviour of patients affected by obesity and overweight

Ewa Kawalec, Agata Reczek, Agata Porębska, Tomasz Brzostek, Iwona Malinowska

 

6. Edukacja dzieci i młodzieży na terenach po powodziowych na przykładzie Muszyny – Folwarku  - 35

Education of children and teenagers on the inundated areas on the example of Muszyna – Folwark

Monika Chodyniak, Anna Korytkowska, Diana Rysak, Katarzyna Rokosz, Anna Kozynacka, Anna Kula, Janina Homa

 

7. Wydarzenia traumatyczne związane z pracą położnych a wypalenie zawodowe - 39

Traumatic events relevant to the occupation of midwives and burnout syndrome

Joanna Baran, Jadwiga Piątek

 

8. Poziom wiedzy i jakość życia młodzieży chorej na nieswoiste zapalenia jelit - 45

Knowledge and quality of life of adolescents suffering from inflammatory bowel disease

Mieczysława Perek, Grażyna Cepuch

 

9. Poczucie koherencji, akceptacja choroby a funkcjonowanie w chorobie przewlekłej osób chorych na chorobę nerek i chorych na cukrzycę, hemodializowanych – doniesienie wstępne - 51

The sense of coherence, the acceptance of illness and functioning in chronic illness in patients with chronic kidney disease and in patients with diabetes, treated by hemodialysis – preliminary study

Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz

 

10. System zarządzania jakością w perspektywie personelu pielęgniarskiego - 57

The quality management system in the opinion of nursing staff

Patrycja Gruca-Wójtowicz, Maria Mika

 

11. Krew bezcenny dar – studenci krakowskich uczelni wobec honorowego krwiodawstwa - 61

Blood as a priceless gift – students of Cracow universities and honorary blood donation

Anita Orzeł-Nowak, Anna Wcisło

 

12. Muzyka w medycynie jako składowa leczenia noworodków przedwcześnie urodzonych - 69

Music in medicine as a component of the treatment of premature infants

Barbara Zych, Katarzyna Ostrowska, Edyta Barnaś, Elżbieta Kraśnianin

 

II. PRACE POGLĄDOWE  

Theoretical Papers

 

13. Obraz kobiety w najstarszych religiach świata - 75

The image of women in the oldest religions

Magdalena Sosnowska, Ewelina Czarnul, Agnieszka Herzig

 

14. Znaczenie czasopisma Pielęgniarka Polska w rozwoju pielęgniarstwa zawodowego w Polsce. - 81

The importance of „Pielęgniarka Polska” journal for the nursing development in Poland

Teresa Gabryś

 

III. PRACE KAZUISTYCZNE 

Case Studies

 

15. Sytuacja osób starszych na terenach popowodziowych na przykładzie Muszyny – Folwarku - 85

Situation of the elderly on the inundated areas on the example of Muszyna - Folwark

Janina Homa, Monika Chodyniak, Katarzyna Rokosz, Anna Korytkowska, Anna Kula, Diana Rysak, Anna Kozynacka

 

IV. ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Sponsored Paper

 

16. Wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości HFOV – bezpieczna metoda wentylacji noworodków - 89

Zenon Skalski

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31