Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.10, No 1(34)/2011

Spis treści/Contents

I. PRACE ORYGINALNE 

Original Papers

 

1. Wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry - 5

Influence of environmental factors on the condition of children suffering from the atopic dermatitis

Edyta Zuzak

 

2. Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji - 11

The impact of religiosity on the formation of attitudes towards euthanasia

Ewelina Majka, Katarzyna Kociuba-Adamczuk, Mariola Bałos

 

3. Analiza częstości i przyczyn upadków u osób w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną serca. Upadki a choroba niedokrwienna serca - 17

The analysis the frequency and causes of collapses among the elderly suffering from coronary hart disease (CHD). Collapses and coronary hart disease (CHD)

Magdalena Kwiatkowska, Katarzyna Porzych, Maricn Porzych, Anna Polak-Szabela, Kornelia Kędziora- Kornatowska, Tomasz Zieliński, Dominika Kozak, Jadwiga Motyl

 

II. PRACE POGLĄDOWE 

Theoretical Papers

 

4. Wybrane problem zdrowotne w populacji wieku rozwojowego. Część I. Znaczenie interdyscyplinarnych działań medycznych oraz paramedycznych wobec problemu krzywdzenia dzieci i młodzieży - 23

Some health problems in children and adolescents. Part I. The importance of medical and multidisciplinary activities of paramedical against abuse problem children and adolescents

Anna Bednarek

 

5. Wybrane problem zdrowotne w populacji wieku rozwojowego. Część II. Znaczenie interdyscyplinarnych działań medycznych oraz paramedycznych wobec problemu krzywdzenia dzieci i młodzieży - 29

Some health problems in children and adolescents. Part II. The importance of physical activity children and adolescents as one of determinants of healthy lifestyle

Anna Bednarek

 

6. Zmiany inwolucyjne w układzie ruchu oraz ich konsekwencje wpływające na zmniejszenie aktywności fizycznej osób starszych - 35

Involutional changes and their consequences in the motor system influencing on the physical activity limitation among the elderly

Marta Podhorecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Grzegorz Sielski

 

7. Rozwój pielęgniarstwa epidemiologicznego. Rys historyczny – część I - 39

Development of epidemiological nursing. Historical background – part I

Elżbieta Januchta

 

8. Rozwój pielęgniarstwa epidemiologicznego. Rys historyczny – część II - 45

Development of epidemiological nursing. Historical background – part II

Elżbieta Januchta

 

9. „Jak żyć”? – czyli o tzw. etyce synkretycznej – zagadnienie istotne dla pielęgniarek - 53

“How to live”? – i.e. about ‘syncretistic ethics’ – topic relevant to education of nurses.

Andrzej Brodziak, Agnieszka Wolińska, Ewa Ziółko

 

10. Istota konfliktu serologicznego i jego profilaktyka - 59

The etiopathology and prophylaxis of serologic incompatibility

Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak, Krzysztof Wiktor, Izabela Furmaga, Lechosław Putowski

 

11. Metody oceny odczuwania bólu w ostrym bólu pooperacyjnym u dzieci - 63

Methods of assessment of acute postoperative pain in children

Ilona Rozalska, Witold Lesiuk, Anna Aftyka

 

III. RECENZJE, OMÓWIENIA  

Reviews and Reports

 

12. Recenzja pracy doktorskiej mgr Kingi Żurawskiej vel Dziurawiec nt.: Zakres i charakter kontaktu dotykowego między położną a pacjentką na sali porodowej - 69

Review of Kinga Żurawska vel Dziurawiec doctoral dissertation: The scope and nature of comforting touch between a midwife and a woman in labour in the delivery room

Jadwiga Mizińska

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31